Right Image

SKYTEPROGRAMMER

Right Image
HOME

5 - Standardpistol

60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal presisjonsskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22 LR
Avtrekksvekt: 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene i standard fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdens-Mesterskap for menn.
I Norge skytes klassen både for kvinner og menn.
Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting.

7F - Hurtigpistol Fin60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, Hurtig fin: .22
Kaliber, Hurtig grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie
Hurtig fin og Hurtig grov er et nasjonale program. Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet.
Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren.
Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større.
Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen.
Textbox 3
Textbox 4

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)

NAIS-programmet skytes som klubbprogram i ØVPK. Programmet kan skytes i én klasse, fin kaliber .22.
Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:

2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder

Kravene til merker og medaljer er:
Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.
Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.
Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.
Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.
Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.
Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.

6F - FinpistolProgrammet for finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.
Presisjonsskyting Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd.
Tid pr. serie er 5 minutter.
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

For finpistol skal våpnet være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram.
Presisjonsskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 10 poengsoner fra 1 til 10.
Duellskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 6 poengsoner fra 5 til 10.
Textbox 7
Textbox 8