Sollidalen Skytebane sett frå Helgehornet.

Image

25 meter utendørs pistol bane.

Image

Sollidalen.

Image

Klubbhuset i Sollidalen.

Image

Om oss   

Ørsta/Volda Pistolklubb, stifta den 16. desember 1963, har i dag om lag 200 medlemmer. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norsk Skytterforbund, og tilbyr skyting i disiplinane pistol, svartkrutt og metallsiluett. Klubben har to skytebanar, ein innandørsbane i Ørsta Kulturhus og ein utandørsbane i Sollidalen. Med ei lang historie og stor erfaring innan skytesport, arbeider medlemene i Ørsta/Volda Pistolklubb iherdig for å utøve og fremje sporten på høgt nivå i tråd med prinsippa til Norges Idrettsforbund og Norsk Skytterforbund, og med fokus på sikkerheit.

Du kan også finne oss på Facebook og Discord.

Lær meir
(5) 25m Standardpistol (korrespondanse)

Ørsta/Volda Pistolklubb - Ørsta kulturhus

3. mars 2024 12:00 - Åpent stevne - Stevnenummer: 8246

Klasseførende

 

 

 

 

 

ÅrsmØte 2024

Innkalling til ÅrsmØte
Klubblokalet i Ørsta Kulturhus

Mandag 4 mars kl. 18:00

Saker til årsmøte må leverast til styre før 15 februar 2024

Saksliste

 

 

Kurs

Det blir normalt arrangert eit kurs kvart år, dette startar i november/desember og har eit maksimalt antal på 16 plassar. Kurset varer over 4-5 kveldar med teori og praktiske øvingar. Etter dette vil kursdeltakarane møte opp ein kveld kvar veke fram til april. Det er krav om minst 10 frammøte for å få godkjent. Frå april blir det vekentlege fellesøvingar i Sollidalen.
Om du ønskjer å delta på kurset, kan du melde deg på ved å trykke på knappen nedanfor. Dei 16 første som melder seg på vil bli tilbudt plass. Kostnaden for kurset er 2000 kroner, og dette inkluderer kursmateriell og ammunisjon.


Innendørs finpistol

På innandørs bana er det berre lov å bruke finpistol cal.22. Klubben har fleire slike våpen, og for dei som ikkje har eige, er det fullt mogleg å låne. Dei blir også nytta under kurs. Regenerate

Metallsilhuett gruppa

Skytinga går føre seg over 40 skot i femskotseriar med to minuttar på fire kjende avstandar. Figurane er lagde av stål og har form som dyrefigurane kylling, gris, kalkun og bukk. Figurane står i grupper på fem (kalla sett), og når ein treffer ein av figurene slik at den veltar, får eit poeng. Det kan skytast med: Luftpistol, Finpistol, Fieldpistol og Grovpistol.

Svartkrutt gruppa

Driver med aktivitetar som tar vare på norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gamalt mønster. Dei arrangerer konkurransar med originalar og kopiar av antikke våpen frå svartkruttperioden som varte frå seinmiddelalderen til slutten av 1800-talet.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348,
6151 Ørsta
epost: formann(a)ovpk.org
epost: post(a)ovpk.org Send melding