Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Vintercupen Ørsta/Volda Pistolklubb

Kvar måndag klokka 18.00 og fredag klokka 20.00 i vinterhalvåret er det klubbkonkurranse, kalla vintercupen, på bana i Ørsta. Det vert veksla mellom programma hurtigpistol, finpistol og standardpistol. Dei fire beste resultata innanfor kvart program i konkurranseperioden er teljande. Resultat oppnådd på opne stemner tel også.

Vintercupen 2022/2023

Sluttresultat for cupen 2021-2022

Sluttresultat for cupen 2020-2021

Sluttresultat for cupen 2019-2020

Sluttresultat for cupen 2018-2019

Sluttresultat for cupen 2017-2018

Sluttresultat for cupen 2017-2018 for Spesialvåpen

Sluttresultat for cupen 2016-2017

Sluttresultat for cupen 2016-2017 for Spesialvåpen

Sluttresultat for cupen 2015-2016

Sluttresultat for cupen 2014-2015

Sluttresultat for cupen 2013-2014

Sluttresultat for cupen 2012-2013

Sluttresultat for cupen 2011-2012

Sluttresultat for cupen 2010-2011

Sluttresultat for cupen 2009-2010

Sluttresultata for cupen 2008-2009

Sluttresultata for cupen 2007-2008

Sluttresultata for cupen 2006-2007

Sluttresultata for cupen 2005-2006

Sluttresultata for cupen 2004-2005

Sluttresultata for cupen 2003-2004

Sluttresultata for cupen 2002-2003

Sluttresultat for cupen 2001-2002

Sluttresultat for cupen 2000-2001

Sluttresultat for cupen 1999-2000

"Dinnja må vi nok tolke ut ja!". Torgeir Håskjold er ikkje i tvil.

"Dinnja må vi nok tolke ut ja!". Torgeir Håskjold er ikkje i tvil.

Utvida vising av Vintercupen

Frå 2011 er det lagt til to nye visingar av Vintercupen. Den eine viser skyttaren sine beste resultat frå tidlegare vintercupar og til no i gjeldande sesong. Alle sesongar frå 2002/2003 er med. Bruk ein link i den vanlege visinga av vintercupen for å sjå denne visinga. Den andre nye visinga viser alle registrerte resultat for ein skyttar i ein sesong - sortert etter skytedato. Bruk ein link i «Årlege skyteresultat...» for å sjå denne visinga.

Offentleggjeringa av desse nye visingane er vedtekne av styret i Ørsta / Volda Pistolklubb. Skyttarar kan reservera seg mot at eigne resultat blir viste i desse nye visingane ved å gi beskjed i ein epost til ein av dei som legg inn nye resultat.

Frå desember 2011 er det også enkelt å lese tidlegare vintercupar -i det same formatet som vi brukar til årets cup. Dei andre cupane kan lesast ved å bruke ei av lenkjene under vintercupen.

Frå 2015 er det lagt til ei side med statistikk for vintercupane. Sida syner ei line for kvar av vintercupane og inneheld lenkje til den enkelte cupen.

Ny presentasjon av vintercupen

Presentasjonen av resultata i Vintercupen blei justert i februar 2011, men inneheld dei samme elementa og stor gjennkjenningsverdi for skyttarane. Den nye versjonen kjem fram når ein vel linken i høgre marg.

Endringa i presentasjonen av Vintercupen kom samtidig som vi tok i bruk ein ny måte å oppdatere resultata på. Vi kan frå no av sjå alle resultat som er innlagde og kven som gjorde endringa. Til no har Arild, Atle, Bjørnar, Erlend, Harald Rune, Jon Erling, Jon Magnar, Kim Ole, Morten, Sven-Tore, Tor og Are passord og rett til å legge inn nye resultat i Vintercupen.

 

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif
nais.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS