Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Skyteøvingar Ørsta kulturhus hausten 2015

Skyteøvingane i kjellaren av Ørsta kulturhus blei avslutta mandag 21. desember. Skytetidene var mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. Dei elektroniske skivene fungerte framleis som dei skulle .... 

På øvingane kunne dei frammøtte skyta eit program og delta i den interne konkurransen Vintercupen 2015/2016. Det var også mogeleg å øvingsskyte utanom program. Vintercupen inneheld programma Standard, Hurtig og VM Fin. Resultata i Vintercupen kom fram dersom ein valde lenkja i høgre marg. For å fullføre vintercupen måtte ein skyttar ha skote kvart av programma minst fire gongar før utgangen av april 2016. Deltaking på stemne frå terminlista talde også. Dei fire beste resultata i kvart program tel. Det blei også skote NAIS-programmet mot slutten av året. 

Dette var dei organiserte øvingane inne i oppvarma lokale denne hausten. Per november 2015 var det fortsatt mogeleg å skyte ved bana i Sollidalen, men vegen dit vert ikkje brøyta dersom det skulle koma / når det kjem kvit nedbør.

Det var planlagt og gjennomført sikkerheitskurs dette året også. Til det blei onsdagane nytta frå kurset tok til og fram til jul. Vakter til onsdagane vart organisert utanom denne lista.

Plan for øvingsdagane hausten 2015
 
 Dag P  r  o  g  r  a  m Korresp. Vakt
  Std   Hurtig  VM Fin NAIS    
 
O  K  T  O  B  E  R
Fredag 2. X         Are Berg
Mandag 5.   X   Eide  Atle Eikrem
Fredag 9. X         Oddmund Brungot
Laurdag 10. X        Stemne ØVPK 
Mandag 12.     X     Jon Magnar Frislid 
Fredag 16.     X     Stig Løseth
Mandag 19.   X       Oddmund Brungot 
Fredag 23.   X       Atle Eikrem 
Mandag 26.     X     Hege Liaskar 
Fredag 30.     X   Åndalsn Eirik Tjugen 
 
N  O  V  E  M  B  E  R
Mandag 2.     X     Jon Erling Clementsen
Fredag 6.     X A V L Y S T   Sven-Tore Verstad 
Mandag 9. X         Morten Lien 
Fredag 13. X         Mass Langvatn 
Mandag 16.   X       Sven-Tore Verstad 
Fredag 20.   X     Ålesund Dag Ola Myklebust 
Mandag 23.       X   Tor Sætre 
Fredag 27.       X   Hege Liaskar 
Mandag 30.   X       Didrik Morits Hallstrøm 
 
D  E  S  E  M  B  E  R 
Fredag 4.   X NB! Start kl 18     Eirik Tjugen
Laurdag 5.   X   X Stemne ØVPK  
Mandag 7. X         Jon Erling Clementsen 
Fredag 11. X         Mass Langvatn 
Mandag 14.       X   Didrik Morits Hallstrøm 
Fredag 18.       X   Dag Ola Myklebust 
Mandag 21.       X   Are Berg 

Vaktlista var sett opp 28. september. Alle vaktene var kontakta om denne lista på førehand. Takk til alle som sa seg villig til å være vakt denne hausten. Når vi var så mange å dele på, blei det ein liten belastning på kvar medlem! Mange var sett opp med to vakter og nokre hadde berre ei vakt på heile hausten.Dersom dagen ikkje passa for den som var oppsett på vakt, hadde vakta ansvar for å finne ein erstattar. Vakta skulle hente nøklar, låse opp dørene til skytebana før skytetida tok til, låse igjen etterpå og levere tilbake nøklane. Atle, Jon Magnar og Are har nøklar.

Sumaren 2015 var vaktene pålagde å skrive om kvar klubbøving/klubbstemne på facebook-gruppa til klubben. Dette fordi aktivitetane var på forskjellige dagar kvar veke. Frå oktober 2015 var det øving kvar mandag og fredag og behover for offentleggjering av kvar øving vart vurdert som mindre. Difor ingen pålegg, men fritt fram for dei som vil ...

Dei frammøtte valde standplassleiar. Det ligg eit laminert ark med 2-sidig bruksanvisning for elektronikken ved standplass nr 1. Minner om at ein fortsatt kan nytte vendeskivene og at blinkane på dei elektroniske skivene skal klistrast etter bruk.

Standplassleiar haffr ansvar for at resultata vert registrerte på vintercupen. Are, Arild, Atle, Bjørnar, Erlend, Harald Rune, Jon Magnar, Morten, Sven-Tore og Tor hadde tilgang til å oppdatere Vintercupen med nye resultat. Andre som ynskte å bidra med dette kunne ta kontakt med Are for opplæring og brukarnamn/passord. Oppdatering av vintercupen skjer på Internett og er intuitivt oppbygd. Alle som har prøvd til no, har klart det !

Telefonliste vakter

Are Berg 9010 5647
Atle Eikrem 4169 1196
Dag Ola Myklebust 9159 0918
Didrik Morits Hallstrøm  9363 1757
Eirik Tjugen 4110 2774
Hege Liaskar 4009 1343
Jon Erling Clementsen 9714 2872
Jon Magnar Frislid 9096 0350
Mass Langvatn 9822 2277
Morten Lien 9797 5706
Oddmund Brungot 9289 2618
Stig Løseth 4193 1229
Sven-Tore Verstad 9118 7681
Tor Sætre 9545 5665
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS