Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Organiserte treningstider i oktober for dei som ville bli betre pistolskyttarar

Onsdagane i oktober blei nytta til skyteøving på Ørsta kulturhus med trenar(ar) til stades. Desse kveldane var tenkte for medlemar som var motiverte til å drøfte og justere på det dei skjølve gjer når dei skyt for å treffe blinken. Vi oppmoda både begynnarar og meir røynde pistolskyttarar om å møte fram desse dagane.

Før sommaren 2017 gikk fleire av klubben sine medlemar på trenarkurs for pistol og det er desse som no kjem til å vere trenarar desse kveldane. Trenarane vil veilede skyttarane og svare på spørsmål etter beste evner. Så vel medlemane sjølve om dei vil yte ein innsats for å justere måten dei skyt på. Formålet er at dei som vil skal kunne kome i rett retning med skytinga si.

Det vil bli fokus på forskjellige tema dei forskjellege dagane.

Eg kan ikkje hugse at det har vore organiserte treningar for å bli betre i Pistolklubben, men no har vi sjansen. Vi må prøve oss fram med forskjellig til vi finn ei form som passar for både trenarane og medlemane. Først no altså onsdagar i oktober 2017.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS