Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Organiserte feltaktivitetar august og september

ØVPK arrangerte konkurransar/øvingar/stemner i feltskyting for handvåpen i Sollidalen i august og september 2015. Siste dagen var 26. september. Vaktene tok med klubbvåpen og litt amunisjon for sal, slik at alle medlemar kunne delta. Mange skyttarar møtte til sosial skyting og moro! Resultatlista frå klubbmeisterskapen den 26. september er klar. Resultat frå tidlegare klubbstemner i år er i menyen under Resultatlister og 2015.

Det gode frammøtet ved konkurransar/øvingar/stemner før sommarferien gjer at vi set opp ein plan med mange aktivitetar i august/september. Ved val av dagar for øvingar/stemner, har vi sett på avstemminga på Facebook og frammøtet på dei organiserte øvingane før sommarferien.

Det er sett opp forslag om øving og klubbstemne annankvar veke i starten. Dersom dei frammøtte ein kveld vil arrangere klubbstemne i staden for øving, so gjer dei det.

Plan for feltaktivitetar august og september 2015

Dag          Kl    Type aktivitet   Ansvarlege vakter
Ons 5.8. 18  Skyteøving Didrik & Are
Man 10.8. 18 Klubbstemne Dag Ola & Stig 
Fre 14.8. 18 Dugnad før stemne
Ons 19.8. 18 Skyteøving Sven-Tore & Didrik 
Søn 23.8. 10 Ope feltstemne SPSRM1M2
Fre 28.8. 18 Klubbstemne Eirik & Mass
Man 31.8. 18 Skyteøving Sven-Tore & Tor 
Fre 4.9.  18 Dugnad før stemne
Ons 9.9. 18 Klubbstemne Hege & Are
Søn 13.9. 10 Ope stemne NorgesFelt FGMRSPSR
Fre 18.9. 18 Klubbstemne Jon Erling & Hege
Lør 26.9. 12 Klubbmeisterskap felt 2015 Morten & Atle

Dersom det møter mange medlemar ein stemnekveld, kan vaktene sette begrensningar som fordeler startane på dei frammøtte for å unngå at ein held på til midnatt. Vi har til dømes nokre gongar tidlegare år praktisert maks 2 startar per skyttar. Det er anbefalt at medlamane betalar 20,- per start ved klubbstemner for å dekke noko av kostnaden til blinkar. Hugs å ta med startkontingenten på resultatlista.

Alle vaktene har vore kontakta før dei blei sette opp på lista. Dersom ei vakt ser at tida likevel ikkje passar, er vakta sjølv ansvarleg for å avtale at nokon andre møter i staden. Sjå telefonlista under.

Oppgåver for vaktene:

  1. 1 til 3 dagar før øvinga/stemnet; Skrive ei påminning om aktiviteten i facebook-gruppa til klubben.
  2. På dagen for øvinga/stemnet; Hente klubbvåpen, amunisjon og klubbkofferten hos Atle, Møte fram før tida, være leiarar for øvinga/stemnet og ansvarlege for sikkerheita.

Telefonliste vakter

Namn Telefon
Are Berg 9010 5647
Atle Eikrem 4169 1196
Dag Ola Myklebust 9159 0918
Didrik Morits Hallstrøm  9363 1757
Eirik Tjugen 4110 2774
Hege Liaskar 4765 4975
Jon Erling Clementsen 9714 2872
Mass Langvatn 9822 2277
Morten Lien 9797 5706
Stig Løset 4193 1229
Sven-Tore Verstad 9118 7681
Tor Sætre 9545 5665
   

 

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS