Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

STYRET OG TILLITSVALDE

Denne artiklen syner styret og andre tillitsvalde i klubben. Alle er valde for resten av 2018 og fram til årsmøtet i 2019.

 


STYRET
VERV
NAMN
E-POST
MOBIL

Formann

Arnstein Myklebust

formann[alfa]
ovpk.org

9061 5296

Nestformann

Kim Ole Græsdal

 

4761 1445

Kasserar

Marita Barstad

kasserar[alfa]
ovpk.org

4781 4675

Styremedlem

Lena Bratteberg

 

9304 8441

Styremedlem

Jostein Eiken

 

9863 9283

Styremedlem

Morten Lien

 
 

9797 5706

Styremedlem

Kim Tafjord

 

9703 9184

Varamedlem

Plass tom fram til årsmøte 2019

 

Varamedlem

Svein Arve Eliassen

 

9284 4650

 

 


 


 

GRUPPER
GRUPPENAMN ANSVARLEG E-POST MOBIL
Feltskyting Dag Ola Myklebust, Frode Krøvel og Erlend Vikestrand    
Baneskyting Kim Tafjord    
Svartkrutt Jon Magnar Frislid    
       
Styre/råd/utval/komitéar
Sollidalsstyret Formannen og ein til frå ØVPK    
Styre for bane på kulturhus Formannen og ein til frå ØVPK    
Ørsta Idrettsråd Styret vel representantar    
M&R Skyttarkretsting Styret vel representantar    
       
REVISORAR   
Revisor Bjørnar Osnes    
Revisor  Erlend Vikestrand    
       
VALNEMND   
Leiar Frode Krøvel    
Medlem Eva Iren Halse    
Medlem  Eirik Tjugen    
Varamedlem  Marcel Emmen    

 

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS