Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb 2020

18_klubbens-rsmte-nzua5948zhk9fiaky0k3cbaolwh4aed0oawflnsc5w.jpg

Det vart halde årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb på bana i Ørsta kulturhus fredag den 6 mars 2020. Sakliste og sakspapir var publiserte i forkant av møtet.

Referatet syner at 22 medlemmar med stemmerett møtte (23 møtte totalt) og på møtet var det diskusjonar rundt klubbens logo der årsmøtet bestemte at vi skal gå tilbake til å nytte den "gamle" logoen,  samt nødvendige reparasjonar og opprusting av skytebana i Sollidalen.

Vinnaren av vintercupen 2018/2019 var ikkje til stades på årsmøtet, og det vart difor ikkje delt ut vandrepokal. Vinnaren får denne ved ei seinare anledning.

Fleire prosjekt og investeringar er tekne med i budsjettet for 2020:

Ørsta kulturhus:

  • Bytte lyskastarar (LED) 

Sollidalen:

  • Bygge tak over og kle inne blinkbu
  • Bygge reolar i blinkbu
  • Ferdigstille den innvendige oppussinga av skyttarhuset til pistolklubben
  • Rydde uteområde/fjerne kratt
  • Kontrollmåle og evt heve vernevoll
  • Gruse skytebaneområdet
  • Utrede platting framfor standplassar
  • Utrede/kostnadsoverslag vendeskiveanlegg 
Etter val er desse tillitsvalde for 2020: 
Styret  
Formann Arnstein Myklebust   (ikkje på val) 
Nestformann Kim Ole Græsdal (vald for 2 år) år
Kasserar Hege Merethe Liaskar (vald for1 år) 
Styremedlem Askjell Raudøy (vald for 2 år)
Styremedlem Jostein Eiken 2 år (ikkje på val)
Styremedlem Kim Tafjord (Ikkje på val)
Styremedlem Mass Langvatn (ikkje på val)
Varamedlem Kirsti Lillebø (ikkje på val)
Varamedlem Svein Arve Eliassen (vald for 2 år)
 
Valnemnd (alle valde for 1 år)
Leiar Torgeir Håskjold 
Medlem Eirik Tjugen 
Medlem Jan Dagfinn Raudøy 
Medlem Frode Krøvel
Varamedlem Sven Tore Verstad   
Revisorar  (begge valde for 1 år)
Bjørnar Osnes
Erlend Vikestrand 
 
Gruppeleiarar etter vedteken organisasjonsplan (alle valde for 1 år)
Feltskyting
Dag Ola Myklebust, Frode Krøvel, Erlend Vikestrand og Jarle Alsaker
Baneskyting
Arnstein Myklebust og Sven-Tore Verstad 
Svartkrutt
Jon Magnar Frislid og Ivar Arne Knarvik 
 
Representantar til ting og organisasjonsledd:
Ørsta Idrettsråd - Delegert til styret  1 år
NSF Kretsting - Delegert til styret  1 år

Takk til alle som møtte på årsmøtet og bidrog til eit kjekt og konstruktivt møte !

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif
nais.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS