Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Forandringar i styret

Styret i Ørsta/Volda Pistolklubb har motteke ei underskriftsliste med signaturane til meir enn 1/3 av medlemmene i klubben med krav om ekstraordinært årsmøte for å fremme mistillit mot Formann Are Berg. Are Berg har grunna dette valt å trekke seg fra alle verv i klubben og styret har etter møte 13.09 fyljande styresammensetning fram til neste ordinære årsmøte.

Nye medlemar til klubben

Det er to måtar å bli medlem i Ørsta/Volda Pistolklubb. Ein kan:

  • dokumentere fullført sikkerheitskurs for pistolskyting frå pistolklubb eller
  • ha våpenkort på handvåpen etter stadfesting frå pistolklubb og ha delteke på ØVPK sitt oppfriskingskurs for nye medlemar.

Klubben arrangerer både Sikkerheitskurs og Oppfriskingskurs. Ta kontakt med formannen om du er interesert i å bli med på moroa.

Medlemskategoriar i ØVPK

Ørsta/Volda Pistolklubb har forskjellige kategoriar av medlemskap og kategoriane har forskjellig medlemskontingent.

Meir om medlemskategoriane og -kontingent for året 2018 ved å utvide artiklen.

Reglar for informasjon på heimeside

hjemmesideregler.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb sin heimeside på Internett (sida) skal vere organisert på ein oversiktleg måte. Sida skal gi informasjon om klubben sine tilbod og sikre innsyn og openheit om klubben si drift. Meiningar som eventuelt blir formidla på sida, skal vere klubben sine meiningar.

Årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb i 2018

aarsmote2018.jpg

Det var årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb på bana i Ørsta kulturhus fredag den 16. februar 2018. Sakliste og sakspapir var publiserte i forkant av møtet.

Møtet inneheld engasjerte debattar og vedtak om Klubbrekordar, Låsesystem for bana i Sollidalen og Vintercupen.

Referatet etter årsmøtet syner også at det blei delt ut premiar til dei som fullførte vintercupen 2016/2017 og ein vandrepokal til vinnaren. 

Årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb i 2017

ovpk_aarsmote.jpg

Det var årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb på bana i Ørsta kulturhus fredag den 17. februar 2017. Sakliste og sakspapir var publiserte i forkant av møtet.

Referatet etter årsmøtet syner at vi fekk ny logo, justert lov og organisasjonsplan på dette årsmøtet.

Årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb i 2016

ovpk_aarsmote.jpg

Det var årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb på bana i Ørsta kulturhus fredag den 19. februar 2016. Innkalling samt forslag til lov og organisasjonsplan var publiserte i forkant av møtet.

Referatet syner at årsmøtet dette året mellom anna vedtok ny lov for klubben inkludert reglar for tildeling av æresmedlemskap og ein organisasjonsplan. Årsmøtet justerte begge framlegga frå styret.

Æresmedlemmar

Torbjørn Hoggen (t.v.) og Oddvin Myklebust vart på årsmøtet i 1999 utnemnde til æresmedlemmar i klubben. Her er dei avbilda på årsmøtet i 2003.
Torbjørn Hoggen (t.v.) og Oddvin Myklebust vart på årsmøtet i 1999 utnemnde til æresmedlemmar i klubben. Her er dei avbilda på årsmøtet i 2003.
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS