Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Skyteøvinger/vintercup på Ørsta kulturhus 2020/2021

tafjord/20181029_171949.jpg

Skyteøvingane for klubben sine medlemar i kjellaren av Ørsta kulturhus 20/21 tek til mandag 5. oktober og varer til fredag den 30. april. Skytetidene er mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20.  Tirsdag klokka 20 er det nybegynnarskyting (dei som går kurs i år).

Sidan det grunna smittevern ikkje vert arrangert sikkerheitskurs for nybyrjarar før nyttår, vert treningstida til nybyrjarane på tirsdagar kl 20:00 i tida fram til jul nytta til silhuettskyting.

På øvingane kan dei frammøtte skyta eit program og delta i den interne konkurransen Vintercupen 2020/2021, eller øvingsskyte mot dei elektroniske skivene utanom program. Vintercupen inneheld programma Standard, Hurtig og VM Fin. Resultata i Vintercupen kan finnas på heimesida. For å fullføre vintercupen må ein skyttar ha skote kvart av programma minst fire gongar før ca utgangen av april 2021. Deltaking på stemne frå terminlista tel også i Vintercupen. Dei fire beste resultata i kvart program tel. På slutten av året vil vinnar av sesongen bli tildelt vintercupens vandrarpokal. Mandagar vil det etterkvart være vintercup skyting fra 18:00 til 20:00, luftpistol skyting fra 20:00 til 22:00 og silhuett skyting fra 22:00 til 00:00.

På denne lista er det ikkje sett opp vakter på tirsdagane og det er fordi dato på oppstart nybyrjarkurs ikkje er sett enda. Vakter poå tirsdagane vert dei som har gått trenarkurs.

Oktober

Dag/dato Program Skytebaneledar
Mandag 5. Hurtig Arnstein
Tirsdag 6. - -
Fredag 9. Standard Sven Tore
Mandag 12. Hurtig Frode
Tirsdag 13. - -
Fredag 16. Standard Are
Mandag 19. Hurtig Jarle
Tirsdag 20. - -
Fredag 23. Fin (vi skyt korr. stevne) Morten
Søndag 25. Korresp. stevne Fin Arnstein/Sven Tore
Mandag 26. Standard Kim H.
Tirsdag 27. - -
Fredag 30. NAIS Mass
     


November

Dag/dato Program Skytebaneledar
Mandag 2. Standard Jon Magnar
Tirsdag 3. - -
Fredag 6. Fin Arnstein
Mandag 9. Hurtig Eirik
Tirsdag 10. Silhuett Arnstein
Fredag 13. Standard Kirsti
Mandag 16. Fin Jostein
Tirsdag 17. Silhuett Arnstein
Fredag 20. Hurtig Morten
Mandag 23. Standard Are
Tirsdag 24. Silhuett Arnstein
Fredag 27. Fin Mass
Mandag 30. Hurtig Arnstein
     

  

  

 

Alle vaktene er kontakta om denne lista på førehand der vaktene kunne seie kva dagar som passar. Dersom dagen likevel ikkje passar for den som er oppsett som vakt, har vakta sjølv ansvar for å finne ein erstattar. Vakta skal: hente nøklar, låse opp dørene til skytebana før skytetida tek til, normalt vere standplassleiar, låse igjen etterpå og levere tilbake nøklane. Dag Ola, Kim Henrik, Jon Magnar og Arnstein har nøklar.

Det ligg eit laminert ark med 2-sidig bruksanvisning for elektronikken ved standplass nr 1. Minner om at ein fortsatt kan nytte vendeskivene og at blinkane på dei elektroniske skivene skal klistrast etter bruk.

Standplassleiar har ansvar for at resultata vert registrerte på vintercupen. Til no har Are, Arnstein, Atle, Bjørnar, Erlend, Frode, Jon Erling, Jon Magnar, Jostein, Kim Henrik, Kim Ole, Morten, Sven-Tore og Tor tilgang til å oppdatere Vintercupen med nye resultat. 

Telefonliste vakter

Are Berg 9010 5647
Arnstein Myklebust 9061 5296
Atle Eikrem 4169 1196
Dag Ola Myklebust 9159 0918
Eirik Tjugen 4110 2774
Erlend Vikestrand 4802 9545
Frode Krøvel 9977 4024
Jon Magnar Frislid 9096 0350
Jostein Eiken 9863 9283
Kai-Herman 4643 0776
Kim Ole Græsdal 4761 1445
Kim Henrik Tafjord 9703 9184
Marcel Emmen 4646 4434
Mass Langvatn 9822 2277
Morten Lien 9797 5706
Sven-Tore Verstad 9118 7681
Kirsti Lillebø 9481 0212
Jarle Alsaker 9740 2207
Bjørnar Osnes 9136 9330
smittevern_2020_vpk.pdf
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS