Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Skyteøvingar sommaren 2018

blinkkule3.jpg

Det blir organisert skyteøving i Sollidalen onsdag den 12. september. Det blir vakter/trenarar til stades frå kl 17:30 og framover. Vi oppmodar både dei som gikk sikkerheitskurs i vinter og meir erfarne pistolskyttarar om å møte opp. Er du usikker på kvar Sollidalen er, sjå eige menyval her på ovpk.org

Resultata frå klubbstemnet den 9. mai er lagra saman med dei andre skyteresultata til klubbmedelemane.

Vi tek med klubbvåpen, hørselsvern og vernebriller til Sollidalen. I staden for å ta med safen med medlemane sine .22-skot, tek vi desse dagane med nokre boksar med skot og sel pakkar a 50 skot for same pris som ved sal av 500 skot. Altså 35,- for 50 skot.

Klubben har to klubbvåpen i kaliber 9 mm. Vi vil ta med desse til Sollidalen saman med litt amunisjon for sal. Hovudbestillinga til klubben av 9 mm amo let vente på seg. I mellomtida har vi kjøpt amo til ein høgare pris. Prisen på 9 mm amunisjon blir difor kr 115,- for 50 skot. Klubben har begrensa mengder skot, no i starten, så vi sel ein pakke i gongen.

Dag Dato Tema
Onsdag 2. mai Introduksjon til feltskyting
Onsdag 9. mai Introduksjon til NorgesFelt
Tirsdag 15. mai Øving
Onsdag 23. mai Øving
Onsdag 30. mai Øving
Onsdag 6. juni Øving
Onsdag 13. juni Øving
Onsdag 20. juni Øving
Onsdag 27. juni Øving
Onsdag 4. juli Øving
Onsdag 11. juli Øving
Onsdag 18. juli Øving
Onsdag 25. juli Øving
Onsdag 1. august Øving
Onsdag 8. august Øving
Onsdag 15. august Øving
Onsdag 22. august Øving
Onsdag 29. august Øving
Onsdag 5. september Øving
Onsdag 12. september Øving
     
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS