Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Skyteøvingar oktober og november 2021

20171027_212205.jpg

Vi startar opp haustsesongen med innandørs skyteøvingar i kulturhuskjellaren

Tirsdagane er som tidlegare forbeholdt nybyrjarane som går kurs no i vinter

Da startar vi endeleg opp med "vanlege" treningar i vintersesongen på kulturhuset. Dei nasjonale koronatiltaka er no fjerna og vi kan trene og arrangere stevner som normalt, men vi skal sjølvsagt være forsiktige og gjere det vi kan for å unngå smitte.

Hald deg heime om du ikkje føler deg frisk eller har feber.

På øvingane kan dei frammøtte skyte oppsette program og delta i den interne konkurransen Vintercupen 2021/2022, eller øvingsskyte mot dei elektroniske skivene utanom program. Vintercupen inneheld programma Standard, Hurtig og VM Fin. Resultata i Vintercupen kan finnas på heimesida. For å fullføre vintercupen må ein skyttar ha skote kvart av programma minst fire gongar før ca utgangen av april 2022. Deltaking på stemne frå terminlista tel også i Vintercupen. Dei fire beste resultata i kvart program tel. På slutten av året vil vinnar av sesongen bli tildelt vintercupens vandrarpokal. Mandagar vil det vere vintercup skyting fra 18:00 til 20:00, (og etterkvart luftpistol skyting fra 20:00 til 22:00 og silhuett skyting fra 22:00 til 00:00).

Tirsdagane er som tidlegare reservert for dei som går sikkerheitskurs og er nybyrjarar i år.

På denne lista er det ikkje sett opp vakter på tirsdagane, og det er fordi dato på oppstart nybyrjarkurs ikkje er sett enda. Vakter på tirsdagane vert dei som har gått trenarkurs.

Oktober

Dag/dato Program Skytebaneledar
Mandag 4. Hurtig Arnstein
Tirsdag 5. - -
Fredag 8. Standard Ronny
Mandag 11. Hurtig Kim T.
Tirsdag 12. - -
Fredag 15. - -
Mandag 18. Hurtig Jarle
Tirsdag 19. - -
Fredag 22. Fin (vi skyt korr. stevne) Morten
Søndag 24. Stevne Fin 6F (korrespondanse) Arnstein/Sven Tore
Mandag 25. Fin Frode
Tirsdag 26. - -
Fredag 30. NAIS Mass


November

Dag/dato Program Skytebaneledar
Mandag 1. Standard Jon Magnar
Tirsdag 2. - -
Fredag 5. Fin Arnstein
Mandag 8. Hurtig Eirik
Tirsdag 9. - -
Fredag 12. Standard Sven Tore
Mandag 15. Fin Jostein
Tirsdag 16. - -
Fredag 19. Hurtig Morten
Mandag 22. Standard Are
Tirsdag 23. - -
Fredag 26. Fin Mass
Mandag 29. Hurtig Erlend
Tirsdag 30. - -

Alle vaktene er kontakta om denne lista på førehand.. Dersom dagen likevel ikkje passar for den som er oppsett som vakt, har vakta sjølv ansvar for å finne ein erstattar.

Vakta skal: hente nøklar, låse opp dørene til skytebana før skytetida tek til, vere standplassleiar, låse igjen etterpå og levere tilbake nøklane. Dag Ola, Kim Henrik, Jon Magnar og Arnstein har nøklar.

Det ligg eit laminert ark med 2-sidig bruksanvisning for elektronikken ved standplass nr 1. Minner om at ein fortsatt kan nytte vendeskivene og at blinkane på dei elektroniske skivene skal klistrast etter bruk.

Standplassleiar har ansvar for at resultata vert registrerte på vintercupen. Til no har Are, Arnstein, Atle, Bjørnar, Erlend, Frode, Jon Erling, Jon Magnar, Jostein, Kim Henrik, Kim Ole, Morten, Sven-Tore og Tor tilgang til å oppdatere Vintercupen med nye resultat. 

Telefonliste vakter

Are Berg 901 05 647
Arnstein Myklebust 921 28 000
Atle Eikrem 416 91 196
Dag Ola Myklebust 915 90 918
Eirik Tjugen 411 02 774
Erlend Vikestrand 480 29 545
Frode Krøvel 997 74 024
Jon Magnar Frislid 909 60 350
Jostein Eiken 986 39 283
Kai-Herman 464 30 776
Kim Ole Græsdal 476 11 445
Kim Henrik Tafjord 970 39 184
Marcel Emmen 464 64 434
Mass Langvatn 982 22 277
Morten Lien 979 75 706
Ronny Stokke 915 96 681
Sven-Tore Verstad 911 87 681
Kirsti Lillebø 948 10 212
Jarle Alsaker 974 02 207
Bjørnar Osnes 913 69 330
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS