Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Opnar for trening i Sollidalen

svingstativ.jpg

Skytebanene til OVPK, både på kulturhuset og i Sollidalen, har vore stengde for trening, stevner og anna organisert aktivitet sidan 12 mars. 

Styret har bestemt at det skal opnast for trening på pistolkubben si bane i Sollidalen fra og med 1 mai, men med strenge begrensingar.

Pistolklubben har fulgt råda fra idrettsforbundet og fra skytterkretsen ved å stenge heilt for all aktivitet på våre baner for å begrense smitte av coronavirus.

Når det no for litt sidan vart lagt opp til ei ei gradvis opning for aktivitetar også innanfor idretten har styret i Ørsta/Volda pistolklubb no valt å følge opp dette med å opne pistolklubben si bane i Sollidalen for trening.

For at dette skal være trygt vert det sterke begrensingar i aktivitet og grundig reinhald vert heilt avgjerande for at vi kan halde ope framover:

- Ikkje ver på bana om du ikkje føler deg heilt frisk.

- Vask deg grundig på hendene før du kjem på bana

- Bruk handsprit/desinfiserande veske, denne står på skytebana (5l kanne med pumpe)

- Minimum to meter mellom kvar person til ei kvar tid innandørs, dette betyr at det kun kan være 4 personar på standplass samtidig.

- Det er grunna smittefare kun lov å nytte eigne skytevåpen, ikkje lån våpen av andre. Klubbvåpen skal ikkje takast med på bana.

- Klubbhuset skal ikkje nyttast som opphaldsrom, kun dei som skyt treng å være i klubbhuset.

- Etter skyting skal alle berørte flater reingjerast av den enkelte. Skytebenkar, dørhandtak o.l. Desinfiserande veske er å finne på sprayflasker i klubbhuset. 

Ellers gjeld vanlege reglar om max 5 personar saman i gruppe på uteområdet. Ver forsiktige alle saman, viktig å hugse at fordi om vi føler oss friske kan vi alle være smittebærarar.

Om tilrådingane vert endra eller om desse reglane ikkje vert fulgte vert bana stengd.

 

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif
nais.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS