Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

PPC1500 - NYE SKYTEØVELSAR I NSF

home_red_16.jpg

PPC1500 er nye skyteøvelsar som etter alt å døme vert teke opp i NSF i 2011. For å delta må ein ha eige kurs. Dette blir arrangert kvar dag under felt NM på Mysen. Bjørnar Osnes tok kurset i Bergen 12.3. Meir info om PPC finn du her: http://www.ppc1500.no

Her er kva NSF vedtok i styremøtet i desember:

"FK pistol fremmet forslag om å innføre PPC 1500 som ny øvelse i NSF. Dette er en skyteform som i utgangspunktet ble laget som treningsprogram for politi og forsvar, men som i senere år er justert noe for å bli tilpasset sivil sportsskyting. Programmet ligner litt på både feltpistol og praktisk skyting og blir stadig mer populært i Europa. Skytingen foregår på bane. Det er et eget internasjonalt forbund for PPC og NSF må eventuelt søke om medlemskap i dette.

Det ble informert om PPC under årets fagkonferanse pistol og det er utøverne selv som har bedt om at NSF innfører øvelsen. Vedtak: Styret er på mulighetene for å innføre PPC 1500 som ny øvelse i NSF. Generalsekretæren avholder et møte med sentrale personer i PPC Norway, for derigjennom å få avklart formelle og praktiske forhold, før det eventuelt fremmes en søknad til det internasjonale PPC forbundet

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS