Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Dugnad i Sollidalen

skogsveg2.jpg

Sollidalsstyret byd inn til dugnad mandag den 3. september 2018 frå kl 18:00. Dugnaden er felles for dei fire laga som har bane i dalen. Pistolklubben er oppmoda om å møte med minst 4 personar. Pistolbana blir stengt for pistolskyting denne kvelden.

Oppgåvene denne gangen er å

  • betre grusvegen med grus og stikkrenner
  • slå gras
  • rydde småskog i sikkerheitssona
  • jamne til parkeringsplassen med grus
  • vaske, rydde WC-huset
  • sette opp nye skilt rundt det regulerte skyteområdet

Dugnadsdeltakarane må sjølve ta med reiskap som kantklippar, beitesaks, jarnrive, krafse, spade o.l.

Det blir sosial samling med kaffe på kafeen i riflehuset frå ca kl 19:30.

Vel møtt til dugnad i Sollidalen !

Det er planlagt slik dugnad også mandagane 7. mai, 4. juni, 2. juli, 13. august og 3. september.

Under dugnadane på sommaren blir det meir fokus på å slå gras og rydde småskog i skyteområdet.

Sollidalsstyret har vedteke at det er flaggstanga bak paviljongen som markerer skyting i Sollidalen. Der er dermed ikkje behov for at kvar skytebane har si eiga flaggstang

Pistolskytebana er stengt for skyting under dugnadane.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS