Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Forandringar i styret

Styret i Ørsta/Volda Pistolklubb har motteke ei underskriftsliste med signaturane til meir enn 1/3 av medlemmene i klubben med krav om ekstraordinært årsmøte for å fremme mistillit mot Formann Are Berg. Are Berg har grunna dette valt å trekke seg fra alle verv i klubben og styret har etter møte 13.09 fyljande styresammensetning fram til neste ordinære årsmøte.

Skyteøvingar sommaren 2018

blinkkule3.jpg

Det blir organisert skyteøving i Sollidalen onsdag den 12. september. Det blir vakter/trenarar til stades frå kl 17:30 og framover. Vi oppmodar både dei som gikk sikkerheitskurs i vinter og meir erfarne pistolskyttarar om å møte opp. Er du usikker på kvar Sollidalen er, sjå eige menyval her på ovpk.org

Dugnad i Sollidalen

skogsveg2.jpg

Sollidalsstyret byd inn til dugnad mandag den 3. september 2018 frå kl 18:00. Dugnaden er felles for dei fire laga som har bane i dalen. Pistolklubben er oppmoda om å møte med minst 4 personar. Pistolbana blir stengt for pistolskyting denne kvelden.

Oppgåvene denne gangen er å

  • betre grusvegen med grus og stikkrenner
  • slå gras
  • rydde småskog i sikkerheitssona
  • jamne til parkeringsplassen med grus
  • vaske, rydde WC-huset
  • sette opp nye skilt rundt det regulerte skyteområdet

Dugnadsdeltakarane må sjølve ta med reiskap som kantklippar, beitesaks, jarnrive, krafse, spade o.l.

Det blir sosial samling med kaffe på kafeen i riflehuset frå ca kl 19:30.

Vel møtt til dugnad i Sollidalen !

Feltstemne september 2018

113648_utsnitt.jpg

Søndag den 2. september 2018 arrangerte ØVPK feltstemne i Sollidalen. Dagen kom med godt skytever og vi opplevde god deltaking. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt, Revolverfelt, Spesialpistol og Spesialrevolver. Stemnet var kretsmeisterskap for Møre og Romsdal i Spesialpistol og Spesialrevolver.

Trenarsamling i Ørsta

treningsskyting_2.jpg

NSF arrangerte samling for pistoltrenarar i Ørsta den 25. og 26. august 2018. Samlinga hadde som mål å gi fagleg påfyll til trenarar/instruktørar på nivå Trener 1 og Trener 2. Tema var Skadeforebygging, trenar/utøvar-relasjon og skyteteknikk. Instruktør var Marianne Ullvassveen. 

Skyting med pistol for utdrikkingslag/bedrifter i Sollidalen

Det var avtalt bedriftsskyting onsdag den 20. juni for tilsette og forretningspartnarar av bedrifta Vartdal Gjenvinning, men dette er avlyst pga sjukdom. 

Tidlegare denne våren har vi hatt slik skyting med bedriftene PE Bjørdal 3. mai og Vartdal Plast 8. mai samt eit utdrikkingslag den 2. juni.

Fem aktive pistoltrenarar i ØVPK i 2018

trener_1_pistol.jpg

Våren 2017 blei det arrangert trenarkurs for pistolskyttarar i Ørsta. I juni 2018 har fem av våre medlemar som deltok på kurset fått godkjent sin kompetanse som Trenar 1 for pistol.

Medlemar som vil bli betre til å treffe blinken kan ta kontakt med ein trenar for å få tips/tilbakemelding om kva skyttaren kan arbeide med for å bli betre.

Etter trenarkurset måtte deltakarane praktisere som trenar i 45 timar i løpet av 12 månadar for å bli sertifiserte som trenarar. Desse timane har no dei fem medlemane fullført, dokumentert og fått godkjend av Norges Skytterforbund. Marcel, Frode, Dag Ola, Arnstein og Are er alle godkjende trenarar.

Klede med klubben sin logo

_vpk_logo_r_d.jpg

Klubben har sett opp ei nettside der medlemar kan bestille klede med klubben sin logo påtrykt.

Legg merke til at det kan kome mva og import-toll på toppen av beløpet ein betalar til produsenten i Tyskland.

NorgesFeltstemne i Sollidalen mai 2018

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen laurdag den 5. mai 2018. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever og sosialt lag for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Vi håpar at også tilreisande skyttarar hadde det moro.

Bom over vegen til Sollidalen

Under teleløysinga våren 2018 var den private vegen til Sollidalen stengd for køyring. Sjølve stengselet var pallar på den nederste kufella. Riflelaga vil i nær framid ta ned flaggstanga ved riflebana og sette den opp som ein bom over vegen til Sollidalen. Det er ikkje bestemt når bommen skal vere stengt. Det er laga som har skytebane i Sollidalen som held ved like vegen og laga vil uansett få nøkkel til bommen.

Banestemne på Ørsta kulturhus i Mars 2018

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 18. mars 2018. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus i februar 2018

kulturhus20180204.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 4. februar 2018. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Klart for skyting med luftpistol på Ørsta kulturhus

steyr-lp2.jpg

Klubben har fire luftpistolar og har no også kjøpt utstyr for ombygging av tre av dagens elektroniske skiver til skyting med luftpistol. Til skyteøvinga mandag den 11. desember 2017 var alt utstyret klart og på generalprøva fungerte alt som det skulle. Luft-skytinga denne dagen skjedde samtidig som det var ordinær skyteøving for .22 pistolar. Klubben sel no også kuler til luftpistolar.

Styret tok av reservepotten frå årsmøtet for å finansiere denne investeringa.

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2017

20171105_125429.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 2. desember 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol; fin, spesialpistol og spesialrevolver (kun .22) og NAIS fin. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskveld

klubbutvikling_2016.jpg

Det var allmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb tirsdag den 21. november 2017 på bakrommet i skytebana på Ørsta kulturhus frå kl 20:00.

Denne kvelden var det oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskvelden vi hadde den 21. september 2016. Wenche Horten var tilbake og gikk gjennom lista frå førre møtet. Klubben fekk skryt for alt vi har gjennomført sidan 2016 - og vi sette opp ei ny liste med mål for å bringe klubben vidare.

Takk til alle som møtte til oppfyljingsmøte!

Banestemne på Ørsta kulturhus i november 2017

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 5. november 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Ny standplass på kulturhuset oktober 2017

Vi har vi fått ny standplass på skytebana i Ørsta kulturhus. Takk til Eirik, Kim Ole og Svein Arve som konstruerte og bygde den nye standplassen !

Første skyteøving med ny standplass var mandag 30. oktober 2017. Vel møtt til å prøve den nye standplassen.

Plater i tak og på veggar på bana i Ørsta kulturhus i 2017

20171027_212205.jpg

Etter fleire felles-dugnadar for medlemar av Hovdebygda og Ørsta Skyttarlag og ØVPK, har vi i oktober 2017 fått opp kvite lyddempande plater i taket og på sideveggane på skytebana i Ørsta kulturhus.

No kan alle medlemar gle seg til å kome på skyteøving til ei kvit og fin bane med god lyddemping.

Spesialfelt-stemne 10. september blei avlyst

norgesfeltblinkar.jpg

Spesialfelt-stemnet som var tillyst i i Sollidalen søndag den 10. september 2017 måtte diverre avlysast.

Denne dagen var det meininga å ha konkurranse i klassene Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2. 

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein annan gong !

Feltstemne i Sollidalen 20. august blei avlyst

ØVPK måtte diverre avlyse det approberte feltstemnet som var planlagt i Sollidalen søndag den 20. august 2017 grunna mannskapsmangel.

Det var planlagt konkurranse i klassene Finfelt, Grovfelt, Revolverfelt, Militærfelt, Spesialpistol og Spesialrevolver.

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein gong seinare !

Forhånd.123Neste
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif
nais.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS