Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2017

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb skal arrangere banestemne på Ørsta kulturhus laurdag den 25. februar frå kl 12. Denne dagen inviterer vi pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Dette er eit korrespondansestemne, slik at skyttarar også kan delta ved å skyte ved si lokale bane og så sender klubben resultata til oss. Som vanleg blir tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding på bana. Vel møtt til konkurranse !

NB! ALLE som vil delta MÅ ha med og vise det nye startkortet ! Vi må notere informasjon frå alle startkorta for å kunne sende inn resultatlista etter det nye systemet til NSF. Dei som sender oss korrespondanseresultat må sende oss dei same opplysningane.

Programmet Finpistol består av 6 seriar med skytetid 5 minutt mot presisjonsblinkar og 6 seriar med duellskyting mot duellblinkar. Ei duellserie består av 3 sekund til å skyte eit skot og 7 sekunds pause der skyttarane skal senke våpenet slik at handa har ein vinkel på 45 grader ut frå kroppen. Dette gjentek seg 5 gongar. 

Fredagen før stemnet har klubben skyteøvinga. Etter skytinga må vi gjere bana klar til stemnet. Vi må måle over treffa på panserplatene og elles gjere skivene og bana klar til konkurransen.

Vi treng to eller tre funksjonærar for å avvikle stemnet laurdagen, men vil gjerne at fleire møter. Dersom nokon har lyst, kan dei ta kontakt med Are. Vi oppfordrar alle medlemar av ØVPK til å møte fram -og gjerne delta. Det gjeld naturlegvis også dei som deltok på sikkerheitskurset i haust og tidlegare.

Under stemnet tenkjer vi å få til sal av brus, kaffe, sjokolade og pølser i brød. Vi vil vise skyttarane sine treff på eit lerret i bakrommet etter kvart som treffa blir registrerte i blinkane. Resultat av ferdige program tenkjer vi å vise på ei liste etter skyttarane si klasse.

Årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb i 2017

ovpk_aarsmote.jpg

Styret kallar inn til årsmøte på pauserommet bak bana i Ørsta kulturhus fredag den 17. februar frå kl 20. Valkomiteen har gjort ein stor jobb for å finne kandidatar til «sine» verv på val og styret har arbeidd med kandidatar til valkomiteen. Det blir enkel servering under møtet. Vel møtt til årsmøte !

Endeleg sakliste og sakspapir til møtet var utlagt i denne artiklen ei veke før møtet. Som sakspapir til møtet ligg mellom anna styret si årsmelding og oppdatert forslag til organisasjonsplan for ØVPK. 

Det var tidleg annonsert vanlege årsmøtesaker + logo. Medlemar blei oppfordra til å melde inn årsmøtesaker fram til den 2. februar 2017. Det kom ikkje inn nokon slike saker dette året.

Skyteøvingar på Ørsta kulturhus vinter/vår 2017

img_6943.jpg

Skyteøvingane i kjellaren av Ørsta Kulturhus tek til igjen mandag 2. januar og held fram til fredag 28. april. Øvingstidene er som før: mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. No nyttar vi også onsdagane frå kl 19 som ein øvingskveld. Den dagen har dei som deltok på sikkerheitskurs haust/vinter 2016 prioritet. Vel møtt til alle medlemar. Dei elektroniske skivene ventar på oss .....

Klubbstemne Felt laurdag

feltblinkar_03.jpg

Eit spontant forslag mandag kveld førte til at klubben arrangerer klubbstemne i feltskyting FGMR ++ laurdag 4. februar 2017 frå kl 10. Ein av grunnane til at dette var mogeleg så tidleg på året var at vinteren og snøven har venta med å kome til Sollidalen for alvor. Resultatlista syner 22 startar, mange gode resultat og mykje moro.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2017

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i Ørsta kulturhus laurdag den 7. januar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Dette var eit korrespondansestemne og nokon skyttarar deltok på si eiga heimebane. Det møtte skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Vi hadde på førehand sagt at deltakarar måtte ta med startkort for 2017 og det fiksa skyttarane.

Endring i kvar vi finn opplysningar i 2017

skytingno.jpg

Frå 2017 er det fleire omleggingar som vi pistolskyttarar har nytte av å vite. Her er dei viktigaste.

  • Terminlistene for 2017 finn vi på skyting.no og på menyvalet Terminlister her på sida. For å få liste for Møre & Romsdal, vel Møre og Romsdal Skytterkrets i staden for Region/krets. 
  • Stemna er også tilgjengelege på MinIdrett. Der arrangøren tillet, kan skyttarar melde seg på stemnet på førehand via nettløysinga.
  • Startkort må lastast ned frå MinIdrett. Nokre dagar ut i 2017 kjem truleg ein meir kompakt versjon av startkort enn A4-papir.
  • Klubbane skal sjølv legge ut og halde ved like informasjon om konkurransar på MinIdrett. Deretter skal kretsen godkjenne stemna.
  • Klubbane skal sjølv legge ut stemneresultat frå MinIdrett/ResultatAdmin.

Ny leveranse av ammunisjon motteken

cci_std.jpeg

Vi har no motteke ein ny leveranse av .22 ammunisjon frå Stryn til rommet ved bana i Ørsta kulturhus. Vi valde også denne gangen CCI Standard ammunisjon. Prisen har gått noko opp sidan førre gong vi kjøpte inn, så salsprisane må diverre aukast. Nye prisar frå 13.12.2016 er: 350,- for 500 skot og kr 40,- for 50 skot.

Før vi fekk denne forsyninga var det nesten tomt for ammunisjon på lageret. 

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2016

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 3. desember 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol og NAIS. Det møtte MANGE skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus november 2016

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 6. november 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Feltstemne Spesial og Magnum september 2016

svingstativ.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte spesialfeltstemne i Sollidalen laurdag den 10. september 2016. Pistolskyttarar møtte fram til sosialt lag og for å konkurrere.  Vi finn det spesielt gledeleg at to av deltakarane på sikkerheitskurs i vinter møtte fram og deltok. Det vart skote med små pistolar og revolverar og vi opplevde mange kraftige smell frå skyttarar i magnum-klassene. Skytedagen tok til med regnbyger, men deretter fekk vi blå himmel og sol.

Nye klubbvåpen i ØVPK

benelli.jpg

I starten av september 2016 fekk vi to nye klubbvåpen av type Benelli MP95E. Med dette får vi fleire av våpentypen som deltakarar på begynnarkurs i fleire år har «kriga» om å få øve med. Denne våpentypen har rundt skjefte og fungerer like godt for dei som skyt med høgre og venstre hand.

NorgesFeltStemne august 2016

113648_utsnitt.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 21. august 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til mildt og godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

NorgesFeltstemne juni 2016

feltblinkar_03.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte årets fyrste NorgesFelt-stemnet på Sunnmøre i Sollidalen søndag den 19. juni 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, droneflygar, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

stemne 25, 50, 100m

colt_1st_generasjon.jpg

svartkuttstemne lørdag 7 Mai kl 12,00 på pistolbana i Sollidalen.

Lørdag braket det løst med mye røyk på årets første svartkruttstemne på 25,50 meter.

100m var det ingen ingen skyting på.

Det var 5 deltagere med 12 starter,resultata finnes her.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2016

feltblinkar_02.jpg

Det første feltstemne til ØVPK i 2016 blei nok ein gong ein kjempesuksess. Torsdag 5. mai kom med godt skytever og høg temperaturar samanlikna med dagane før. Vi opplevde god deltaking og alle hadde det moro under og mellom skytingane. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap i Millitærfelt og Revolverfelt.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåtur / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist sumaren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta/Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta/Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

STØTT ØVPK NÅR DU TIPPAR - HEILT GRATIS!

norsktipping.jpg

Grasrotandelen er ei ordning der 5% av din innsats går til klubben i ditt hjerte. Det er vel ingen tvil om at det er ØVPK. Og det kostar deg ingenting. Neste gong du tippar be om at spelekortet ditt vert knytt til Ørsta/Volda Pistolklubb. Bruk spelekortet du har eller be om eit nytt. Oppi ØVPK sitt org.nr: 993813230, eller be om at ekspeditøren søkjer opp. Tippekommisjonæren gjer resten og du har blitt støttespelar.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS