Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her. frå august 2016

Skyteøvingar Ørsta kulturhus hausten 2016

baneblinkar2.jpg

Skyteøvingane i kjellaren av Ørsta kulturhus er i gang og vil halde på til 19. desember. Skytetidene er mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. Vi oppmodar også dei som gikk sikkerheitskurs før sumaren om å delta på desse øvingane. Dei elektroniske skivene fungerer framleis som dei skal - og ventar på oss ....

Dugnad på kulturhuset 4. oktober

ØVPK hadder dugnad på bana i Ørsta kulturhus tirsdag 4. oktober 2016. Vi hadde tidlegare tømt kulefangaren for bly saman med rifleskyttarane. Denne dagen hengde vi opp duk framføre kulefangaren og sette på nye plater på sida. Vi fekk også hengt opp luftfordelingsrøret bak standplass. Takk til alle som deltok. No er bana klar for inneskytinga !

Allmøte som start på klubbutvikling

klubbutvikling_2016.jpg

Onsdag den 21. september 2016 var det allmøte i pistolklubben i pauserommet ved bana i Ørsta kulturhus. Tema for møtet var å finne ut kva medlemane meiner er bra og mindre bra i klubben. Styret hadde invitert Wenche Horten til å leie møtet for oss. Wenche arbeider for Norges skytterforbund med å hjelpe klubbar i slike prosessar. Takk til alle som møtte fram.

Dugnad på Ørsta kulturhus saman med rifleskyttarane

Det var dugnad på skytebana i Ørsta kulturhus tirsdag 20. september 2016 frå kl 18. Dugnaden var arrangert saman med rifleskyttarane som også nyttar bana.

Vi fekk rydda og kasta mykje forsjellig som har blitt liggande. Behovet var spesielt stort ved nødutgangen framme på bana og i rommet mellom vårt og nødutgangen. Vidare blei det rydda på dei forskjellige laga sine rom.

Takk for innsatsen til dei som møtte fram.

Feltstemne Spesial og Magnum september 2016

svingstativ.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte spesialfeltstemne i Sollidalen laurdag den 10. september 2016. Pistolskyttarar møtte fram til sosialt lag og for å konkurrere.  Vi finn det spesielt gledeleg at to av deltakarane på sikkerheitskurs i vinter møtte fram og deltok. Det vart skote med små pistolar og revolverar og vi opplevde mange kraftige smell frå skyttarar i magnum-klassene. Skytedagen tok til med regnbyger, men deretter fekk vi blå himmel og sol.

Organiserte skyteøvingar i Sollidalen 2016

img_1613.jpg

Vi er i gang med organiserte skyteøvingar/klubbstemner i Sollidalen.

Alle medlemar kan delta på desse øvingane. Vaktene tek med klubbvåpen og litt ammunisjon til dei som ikkje har kjøpt sitt eige våpen. Vi oppfordrar spesielt dei som gikk begynnar-/sikkerheitskurs i vinter/vår til å delta på dette.

Dag Klokka Vakter
onsdag 18. mai 18 Dag Ola og Stig
fredag 27. mai 18 Are og Kim Ole
fredag 3. juni 18 Eirik og Mass
fredag 10. juni 18 Jon Erling og Svein Arve
fredag 9. sept 18  

Resultata frå klubbstemnet den 10. juni viser 4 deltakarar og 5 startar. Desse og andre skyteresultat finn de under Resultatlister og 2016

Nye klubbvåpen i ØVPK

benelli.jpg

I starten av september 2016 fekk vi to nye klubbvåpen av type Benelli MP95E. Med dette får vi fleire av våpentypen som deltakarar på begynnarkurs i fleire år har «kriga» om å få øve med. Denne våpentypen har rundt skjefte og fungerer like godt for dei som skyt med høgre og venstre hand.

NorgesFeltStemne august 2016

113648_utsnitt.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 21. august 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til mildt og godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

NorgesFeltstemne juni 2016

feltblinkar_03.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte årets fyrste NorgesFelt-stemnet på Sunnmøre i Sollidalen søndag den 19. juni 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, droneflygar, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

stemne 25, 50, 100m

colt_1st_generasjon.jpg

svartkuttstemne lørdag 7 Mai kl 12,00 på pistolbana i Sollidalen.

Lørdag braket det løst med mye røyk på årets første svartkruttstemne på 25,50 meter.

100m var det ingen ingen skyting på.

Det var 5 deltagere med 12 starter,resultata finnes her.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2016

feltblinkar_02.jpg

Det første feltstemne til ØVPK i 2016 blei nok ein gong ein kjempesuksess. Torsdag 5. mai kom med godt skytever og høg temperaturar samanlikna med dagane før. Vi opplevde god deltaking og alle hadde det moro under og mellom skytingane. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap i Millitærfelt og Revolverfelt.

Medlemskontingenten for 2016

Medlemskontingenten for inneverande år er sendt ut.

Epost har gått ut og konvoluttane blei postlagde tysdag 19. april. Som i fjor så kan ein betale på 2 måtar:

  • logge deg inn på Min Idrett og betale direkte med kredittkort,
  • eller opne vedlegget i eposten og betale i nettbanken.

Når du har betalt så kan du skrive ut nytt medlemskort frå Min Idrett. Dersom du vil skrive ut i kredittkort-størrelse så forminskar du utskrifta med ca 70%. Klipp ut og laminer med plast og legg i lommeboka :-)

Pris på ammunisjon
cci_std.jpeg

Klubben opplevde uventa stort sal av .22-ammunisjon i slutten av mars og lageret gikk nesten tomt. Vi fekk fyrst inn nokre tusen skot for å unngå at lageret blei heilt tomt. Denne gongen var innkjøpsprisen høgare enn tidlegare, så nye salsprisar frå 24. mars 2016 er kr 40,- for 50 skot og kr 300,- for 500 skot.

Den 6. april mottok vi hovudleveransen av ny .22 ammunisjon og mengdebegrensinga på sal gjeld ikkje lenger.

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2016
Konsentrerte skyttarar under stemnet
Konsentrerte skyttarar under stemnet

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 27. februar 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2016
publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 10. januar. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding. 

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2015
Stor spenning i pauserommet
Stor spenning i pauserommet

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne på Ørsta kulturhus laurdag 5. desember. Denne dagen inviterte vi pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol fin, spesialpistol og spesialrevolver og NAIS fin. All skyting måtte være med kaliber .22 sidan bana berre er godkjend for dette kaliberet. Stemnet var slik at alle skyttarar som ville delta, måtte møtte fram på bana stemnedagen. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioriterte ved oppsetting av lag.

Banestemne på Kulturhuset oktober 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 10. oktober. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding. 

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåtur / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist sumaren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

DOKUMENTASJON AV AKTIVITET

For å kjøpe OG inneha pistol/revolvar krev Våpenlova med forskrifter at ein har eit visst aktivitetsnivå og stemnedeltaking. Politidirektoratet har tydelegvis bedt politidistrikta om å følge opp dette. Og enkelte distrikt bed no innehavarane av pistol/revolvar om å dokumentere aktiviteten sin. Vi tek med eit slikt brev frå Gjøvik her. Og bed medlemmane våre vere førebudde på at det kan verte krevd slik dokumentasjon også i vårt distrikt.

4hxjxs.jpg
Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

12
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS