Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Skyteøvinger/vintercup på Ørsta kulturhus oktober 2019

tafjord/20181029_171949.jpg

Skyteøvingane for klubben sine medlemar i kjellaren av Ørsta kulturhus 19/20 tek til fredag 4. oktober og varer til mandag den 27. april. Skytetidene er mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. 

Kulturhus program for vinterhalvåret 19/20

tafjord/20181029_171949.jpg

Denne innendørsesongen vil vi prøve et nytt oppsett av skyting og fleire skyteprogram. Det inkludera oppsatt  tid til luftpistolskyting og silhuett.

Feltstemne i Sollidalen 1.9.2019

ØVPK arrangerte feltstemne med innlagt KM i Spesialpistol og Spesialrevolvar 1.9. Eirik Tjugen vart krinsmeister i Spesialpistol etter omskyting. Oddvin Blindheim frå Vigra og Valderøy PK vart krinsmeister i SR, i tillegg var han best i Grovfelt. I Finfelt og Militærfelt var det Magnar Støyva frå Sandane PK som vann. Jon Arne Brekken frå Sunndal PK vann Revolvarfelt.

Det var tilsaman 79 startar. Vi takkar for frammøtet! RESULTATLISTE

3X Browning Buck Mark til salgs

tafjord/20190707_131117.jpg

Dei ligg no ute til salg på finn.no

Resultat fra feltstemne i Sollidalen

feltblinkar_02.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte feltstemne FGMR i Sollidalen torsdag 30.05.2019 kl 10:00

Medlemskontigent 2019

Der er no sendt ut faktura på medlemskontigent. Hvis den ikkje dukker opp i epost så sjekk søppelkorga, den kan bli merket som søppelpost. Dei som ikkje har registrert epost vil få den i posten en av første dagane. Du kan også logge deg inn på min idrett og betale der.

Våre stemner i 2019

Vi i ØVPK har vi fått godkjent 8 NSF-stemner og 4 svartkrutstemner i 2019. Legg merke til at vi arrangerer KM i Spesialpistol og Spesialrevolver i september. NSF-stemna våre og andre slike stemner finn de meir informasjon om ved å nytte lenkja lenger oppe på denne sida. Der er også ei lenkje til Svartkruttunionen si terminliste.

Dag Dato Kl Program Stad
Søndag  3.2. 12:00  Finpistol, korrespondanse Kulturhus
Søndag 17.3. 12:00 Standard, korrespondanse Kulturhus
Laurdag 4.5. 10:00 Norgesfelt FGMRSpSr  Sollidalen
Torsdag 30.5. 10:00 Felt FGMR Sollidalen
Torsdag 9.5. 18:00 Svartkrut-stemne 25 m Sollidalen
Torsdag 20.6. 18:00 Svartkrut-stemne 25 m Sollidalen
Torsdag 8.8. 18:00 Svartkrut-stemne 25 m Sollidalen
Torsdag 29.8. 12:00 Svartkrut-stemne 25 m Sollidalen
Søndag 1.9. 10:00 Felt FGMRSpSr KM SPSR Sollidalen
Søndag 27.10. 12:00 Finpistol. Korrespondanse Kulturhus
Søndag 1.12. 12:00 Hurtig FSPSR. Korrespondanse Kulturhus
Søndag 1.12. 14:00 Nais Fin Kulturhus

Årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb i 2019

18_klubbens-rsmte-nzua5948zhk9fiaky0k3cbaolwh4aed0oawflnsc5w.jpg

Det vart halde årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb på bana i Ørsta kulturhus fredag den 8 mars 2019. Sakliste og sakspapir var publiserte i forkant av møtet.

Referatet syner at 26 medlemmar møtte og på møtet var det diskusjonar rundt klubbens logo,  samt nødvendige reparasjonar og opprusting av skytebana i Sollidalen.

Av premiering vart det på årsmøtet delt ut vandrepokal til vinnaren av vintercupen 2017/2018.

Trofe vintercup 17/18

20190318_141441.jpg

Dei som har fullført vintercupen 17/18 skal bli tildelt et trofe som klubben har kjøpt inn. Om du har fullført så ta kontakt med Kim Tafjord på tlf 97039184 og vi skal se til at du får det utdelt. Det var 14 stk som fullførte vintercupen 17/18.

Resultat fra banestevne i standardpistol 17.03.2019

img_6943.jpg

Da er resultata fra søndagens banestevne i standardpistol 5 klar

Resultat fra banestevne i finpistol 03.02.2019

arkivbilde
arkivbilde

Det vart søndag 3 februar arrangert stevne i finpistol 6F på bana på Ørsta kulturhus. Stevnet var ein del av kretscupen (2:5)

Resultat fra banestevne i hurtigpistol og NAIS 02.12.2018

20171027_212205.jpg

Det vart søndag 02.12.2018 arrangert stevne i hurtigpistol og NAIS på Ørsta kulturhus

Resultat fra banestevne i finpistol 28.10.2018

kulturhus20180204.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte søndag stevne i finpistol på skytebana i kulturhuskjellaren. Stevnet var eit korrespondansestevne.

Innkalling til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb i 2019

18_klubbens-rsmte-nzua5948zhk9fiaky0k3cbaolwh4aed0oawflnsc5w.jpg

Styret kallar inn til ordinært årsmøte på pauserommet bak bana i Ørsta kulturhus fredag den 8. mars 2019 klokka 19:00.

På agendaen så langt står dei vanlege årsmøtesakene. Medlemar blir oppmoda om å melde inn andre saker dei ynskjer behandla til styret ved formannen. Fristen for dette er torsdag  21. februar.

Saklista finn du her

Det blir enkel servering på møtet.

Vel møtt til årsmøte !

Forandringar i styret

Styret i Ørsta/Volda Pistolklubb har motteke ei underskriftsliste med signaturane til meir enn 1/3 av medlemmene i klubben med krav om ekstraordinært årsmøte for å fremme mistillit mot Formann Are Berg. Are Berg har grunna dette valt å trekke seg fra alle verv i klubben og styret har etter møte 13.09 fyljande styresammensetning fram til neste ordinære årsmøte.

Skyteøvingar sommaren 2018

blinkkule3.jpg

Det blir organisert skyteøving i Sollidalen onsdag den 12. september. Det blir vakter/trenarar til stades frå kl 17:30 og framover. Vi oppmodar både dei som gikk sikkerheitskurs i vinter og meir erfarne pistolskyttarar om å møte opp. Er du usikker på kvar Sollidalen er, sjå eige menyval her på ovpk.org

Dugnad i Sollidalen

skogsveg2.jpg

Sollidalsstyret byd inn til dugnad mandag den 3. september 2018 frå kl 18:00. Dugnaden er felles for dei fire laga som har bane i dalen. Pistolklubben er oppmoda om å møte med minst 4 personar. Pistolbana blir stengt for pistolskyting denne kvelden.

Oppgåvene denne gangen er å

  • betre grusvegen med grus og stikkrenner
  • slå gras
  • rydde småskog i sikkerheitssona
  • jamne til parkeringsplassen med grus
  • vaske, rydde WC-huset
  • sette opp nye skilt rundt det regulerte skyteområdet

Dugnadsdeltakarane må sjølve ta med reiskap som kantklippar, beitesaks, jarnrive, krafse, spade o.l.

Det blir sosial samling med kaffe på kafeen i riflehuset frå ca kl 19:30.

Vel møtt til dugnad i Sollidalen !

Feltstemne september 2018

113648_utsnitt.jpg

Søndag den 2. september 2018 arrangerte ØVPK feltstemne i Sollidalen. Dagen kom med godt skytever og vi opplevde god deltaking. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt, Revolverfelt, Spesialpistol og Spesialrevolver. Stemnet var kretsmeisterskap for Møre og Romsdal i Spesialpistol og Spesialrevolver.

Skyting med pistol for utdrikkingslag/bedrifter i Sollidalen

Det var avtalt bedriftsskyting onsdag den 20. juni for tilsette og forretningspartnarar av bedrifta Vartdal Gjenvinning, men dette er avlyst pga sjukdom. 

Tidlegare denne våren har vi hatt slik skyting med bedriftene PE Bjørdal 3. mai og Vartdal Plast 8. mai samt eit utdrikkingslag den 2. juni.

Trenarsamling i Ørsta

treningsskyting_2.jpg

NSF arrangerte samling for pistoltrenarar i Ørsta den 25. og 26. august 2018. Samlinga hadde som mål å gi fagleg påfyll til trenarar/instruktørar på nivå Trener 1 og Trener 2. Tema var Skadeforebygging, trenar/utøvar-relasjon og skyteteknikk. Instruktør var Marianne Ullvassveen. 

12Neste
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS