Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Medlemskontigent 2018

20141206145215520638-1068.jpg

Krav om medlemskontingent er no sendt ut anten på e-post eller i posten.

Dersom det er feil på rekninga di, eller du ikkje mottek rekninga, ta kontakt med kasserar på e-post kasserar@ovpk.org, eller SMS til 47814675.

Helsing Kasseraren

Stadfesting av at medlemar er personar

h.jpg

Det er eit krav frå Norges Idrettsforbund at alle medlemar av idrettslag skal stadfeste at dei er verkelege personar. Av medlemane i Ørsta/Volda Pistolklubb har vel 60 prosent gjort dette per april 2018. Klubben oppmodar resten av medlemane om å logge seg inn på MinIdrett.no, sjekke at klubben har dei rette personopplysningane og dersom medlemskapet ikkje viser, søkje om medlemskap i ØVPK derifrå. Alle som vil ha medlemskort eller startkort for 2018 må uansett gjere dette. Når ein har gjort dette er det også mogeleg å betale medlemskontingenten med kort frå den innlogga sida.

Skyteøvingar Ørsta kulturhus vinter/vår 2018

img_6943.jpg

Skyteøvingane for klubben sine medlemar i kjellaren av Ørsta kulturhus vinter/vår 2018 tek til onsdag og varer til fredag den 27. april. Skytetidene er mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. No nytta vi også onsdagane frå kl 19 som ein øvingskveld. Dei dagane har dei som deltok på sikkerheitskurs haust/vinter 2017 prioritet. Dei elektroniske skivene fungerer som dei skal - og ventar på oss ....

Stemne standardpistol 18.03.2018

img_6943.jpg

Søndag den 18. mars arrangerer Ørsta/Volda Pistolklubb banestemne i standardpistol på Ørsta kulturhus frå kl 12:00. Dette er eit korrespondansestemne, slik at skyttarar også kan delta ved å skyte ved si lokale bane dersom nokon sender resultata og startkontingenten til oss. Som vanleg blir tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding på bana konkurransedagen. Alle som vil delta må ha med og vise startkort.

Banestemne på Ørsta kulturhus i februar 2018

kulturhus20180204.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 4. februar 2018. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Klart for skyting med luftpistol på Ørsta kulturhus

steyr-lp2.jpg

Klubben har fire luftpistolar og har no også kjøpt utstyr for ombygging av tre av dagens elektroniske skiver til skyting med luftpistol. Til skyteøvinga mandag den 11. desember 2017 var alt utstyret klart og på generalprøva fungerte alt som det skulle. Luft-skytinga denne dagen skjedde samtidig som det var ordinær skyteøving for .22 pistolar. Klubben sel no også kuler til luftpistolar.

Styret tok av reservepotten frå årsmøtet for å finansiere denne investeringa.

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2017

20171105_125429.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 2. desember 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol; fin, spesialpistol og spesialrevolver (kun .22) og NAIS fin. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskveld

klubbutvikling_2016.jpg

Det var allmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb tirsdag den 21. november 2017 på bakrommet i skytebana på Ørsta kulturhus frå kl 20:00.

Denne kvelden var det oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskvelden vi hadde den 21. september 2016. Wenche Horten var tilbake og gikk gjennom lista frå førre møtet. Klubben fekk skryt for alt vi har gjennomført sidan 2016 - og vi sette opp ei ny liste med mål for å bringe klubben vidare.

Takk til alle som møtte til oppfyljingsmøte!

Banestemne på Ørsta kulturhus i november 2017

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 5. november 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Ny standplass på kulturhuset oktober 2017

Vi har vi fått ny standplass på skytebana i Ørsta kulturhus. Takk til Eirik, Kim Ole og Svein Arve som konstruerte og bygde den nye standplassen !

Første skyteøving med ny standplass var mandag 30. oktober 2017. Vel møtt til å prøve den nye standplassen.

Plater i tak og på veggar på bana i Ørsta kulturhus i 2017

20171027_212205.jpg

Etter fleire felles-dugnadar for medlemar av Hovdebygda og Ørsta Skyttarlag og ØVPK, har vi fått opp kvite lyddempande plater i taket og på sideveggane på skytebana i Ørsta kulturhus.

No kan alle medlemar gle seg til å kome på skyteøving til ei kvit og fin bane med god lyddemping.

Spesialfelt-stemne 10. september blei avlyst

norgesfeltblinkar.jpg

Spesialfelt-stemnet som var tillyst i i Sollidalen søndag den 10. september 2017 måtte diverre avlysast.

Denne dagen var det meininga å ha konkurranse i klassene Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2. 

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein annan gong !

Feltstemne i Sollidalen 20. august blei avlyst

ØVPK måtte diverre avlyse det approberte feltstemnet som var planlagt i Sollidalen søndag den 20. august 2017 grunna mannskapsmangel.

Det var planlagt konkurranse i klassene Finfelt, Grovfelt, Revolverfelt, Militærfelt, Spesialpistol og Spesialrevolver.

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein gong seinare !

NorgesFeltstemne juni 2017

utsnitt_20170618_2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 18. juni 2017. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at også tilreisande skyttarar hadde det moro.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2017

feltblinkar.jpg

ØVPK sitt første feltstemne i 2017 blei avvikla på Kristi Himmelfartsdag; torsdag 25. mai. Vi opplevde god deltaking sjølv om veret ikkje viste seg frå si beste side. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap for Møre og Romsdag i Finfelt og Grovfelt. Takk for frammøtet til alle som møtte fram denne dagen !

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2017

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 25. februar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2017

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i Ørsta kulturhus laurdag den 7. januar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Dette var eit korrespondansestemne og nokon skyttarar deltok på si eiga heimebane. Det møtte skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Vi hadde på førehand sagt at deltakarar måtte ta med startkort for 2017 og det fiksa skyttarane.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåtur / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist hausten 2017. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta/Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta/Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS