Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her. frå august 2016

NorgesFeltStemne august 2016

113648_utsnitt.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 21. august 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til mildt og godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

NorgesFelt er eit pistolkonsept der løype/blinkar er lik for alle slike stemner i landet. Skyttarar i alle klassene går den same løypa. Dei flyttar seg som vanleg frå standplass til standplass, men alle 8 standplassane er på ei line. Denne dagen framfor skyttarhuset i Sollidalen. Det er felles komandoar og skytetid 10 sekund for alle standplassane og klassene. Ved kvar skyting kan eit nytt lag ta til og eit lag bli ferdig med løypa. Skyttarane klistrar sjølv blinkane dei har skote på.

Det var denne dagen mogeleg å skyte i klassene Finfelt (kal .22), Grovfelt (kal>=.32), Millitærfelt (kal >=9 mm), Revolverfelt, Spesialpistol (små pistolar) og Spesialrevolvar (små revolvarar). Kvar skyttar kunne dermed delta med seks startar på ein dag.

Vi hadde laga løype for to skyttarar på kvart lag og hadde fleire til å anvise skivene samtidig. 16 skyttarar i aksjon samtidig var etter vårt syn god nok kapasitet for avviklinga denne dagen. Vi fekk også denne gongen kommentarar om at skyttarane hadde god fart gjennom løypa.

Dei førebelse resultata etter stemnet blir først sende til kontaktpersonar i deltakande klubbar til korrekturlesing, deretter til forsvarets skyteutval sin side og til terminlista for M&R på same måten som andre feltstemner. Resultata blir også sende og publiserte saman med resultata frå andre NorgesFelt-stemner. Der kan deltakarane samanlikne resultata sine med pistolskyttarar frå andre kantar av landet.

33 skyttarar møtte og hadde til saman 91 startar. Ingen skyttarar klarte alle poenga, men Harald Strømmegjerde var berre 1 poeng frå det målet. 2 skyttarar klarte 90 % eller meir av dei oppnåelege poenga; Harald Strømmegjerde (4 gongar) og Dag Ola Myklebust (2 gongar).

Dei lokale skyttarane Dag Ola Myklebust og Eirik Tjugen gjorde det godt i konkurransen.

NorgesFeltstemne juni 2016

feltblinkar_03.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte årets fyrste NorgesFelt-stemnet på Sunnmøre i Sollidalen søndag den 19. juni 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, droneflygar, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

Organiserte skyteøvingar i Sollidalen 2016

img_1613.jpg

Vi er i gang med organiserte skyteøvingar/klubbstemner i Sollidalen.

Alle medlemar kan delta på desse øvingane. Vaktene tek med klubbvåpen og litt ammunisjon til dei som ikkje har kjøpt sitt eige våpen. Vi oppfordrar spesielt dei som gikk begynnar-/sikkerheitskurs i vinter/vår til å delta på dette.

Dag Klokka Vakter
onsdag 18. mai 18 Dag Ola og Stig
fredag 27. mai 18 Are og Kim Ole
fredag 3. juni 18 Eirik og Mass
fredag 10. juni 18 Jon Erling og Svein Arve

Fleire dagar og vakter kjem.

Resultata frå klubbstemnet den 10. juni viser 4 deltakarar og 5 startar. Desse og andre skyteresultat finn de under Resultatlister og 2016

Dugnad i Sollidalen

skogsveg2.jpg

Driftsstyret i Sollidalen baud inn til dugnad for heile dalen fredag den 20. mai 2016 frå kl 17:30.

Slik dugnad blir normalt arrangert kvart år i starten av utesesongen. Dette er årets einaste aktivitet som er felles for alle laga i Sollidalen. Medlemar frå pistolklubben hjalpt denne dagen til med å gruse vegen og parkeringsplassen, rydde bak skytevollen og anna. Takk til dei som møtte fram og hjalp til !

stemne 25, 50, 100m

colt_1st_generasjon.jpg

svartkuttstemne lørdag 7 Mai kl 12,00 på pistolbana i Sollidalen.

Lørdag braket det løst med mye røyk på årets første svartkruttstemne på 25,50 meter.

100m var det ingen ingen skyting på.

Det var 5 deltagere med 12 starter,resultata finnes her.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2016

feltblinkar_02.jpg

Det første feltstemne til ØVPK i 2016 blei nok ein gong ein kjempesuksess. Torsdag 5. mai kom med godt skytever og høg temperaturar samanlikna med dagane før. Vi opplevde god deltaking og alle hadde det moro under og mellom skytingane. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap i Millitærfelt og Revolverfelt.

Medlemskontingenten for 2016

Medlemskontingenten for inneverande år er sendt ut.

Epost har gått ut og konvoluttane blei postlagde tysdag 19. april. Som i fjor så kan ein betale på 2 måtar:

  • logge deg inn på Min Idrett og betale direkte med kredittkort,
  • eller opne vedlegget i eposten og betale i nettbanken.

Når du har betalt så kan du skrive ut nytt medlemskort frå Min Idrett. Dersom du vil skrive ut i kredittkort-størrelse så forminskar du utskrifta med ca 70%. Klipp ut og laminer med plast og legg i lommeboka :-)

Pris på ammunisjon
cci_std.jpeg

Klubben opplevde uventa stort sal av .22-ammunisjon i slutten av mars og lageret gikk nesten tomt. Vi fekk fyrst inn nokre tusen skot for å unngå at lageret blei heilt tomt. Denne gongen var innkjøpsprisen høgare enn tidlegare, så nye salsprisar frå 24. mars 2016 er kr 40,- for 50 skot og kr 300,- for 500 skot.

Den 6. april mottok vi hovudleveransen av ny .22 ammunisjon og mengdebegrensinga på sal gjeld ikkje lenger.

Vedlikehald av vegen til Sollidalen
skogsveg2.jpg

ØVPK fekk i mars 2016 informasjon frå Volda Skyttarlag og Hovdebygda og Ørsta Skyttarlag om at dei vil ta kontakt med Volda kommune, med formål å få fellesskapet til å ta ansvaret for vedlikehaldet av vegen til Sollidalen.

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2016
Konsentrerte skyttarar under stemnet
Konsentrerte skyttarar under stemnet

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 27. februar 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Vidaregåande kurs i pistolskyting
blinkkule3.jpg

ØVPK arrangerte vidaregåande kurs i pistolskyting for våre medlemar laurdag den 20. februar 2016. Målet var at deltakarane skulle bli betre til å treffe blink. Vi er så heldige at Vlad Sacaleanu ville halde kurset.  Kurset var gratis for deltakarane og blei halde på engelsk. Påmeldingsfrist var 15. februar.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2016
publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 10. januar. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding. 

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2015
Stor spenning i pauserommet
Stor spenning i pauserommet

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne på Ørsta kulturhus laurdag 5. desember. Denne dagen inviterte vi pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol fin, spesialpistol og spesialrevolver og NAIS fin. All skyting måtte være med kaliber .22 sidan bana berre er godkjend for dette kaliberet. Stemnet var slik at alle skyttarar som ville delta, måtte møtte fram på bana stemnedagen. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioriterte ved oppsetting av lag.

Banestemne på Kulturhuset oktober 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 10. oktober. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding. 

NorgesFeltstemne september 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte det fyrste NorgesFelt-stemnet på Sunnmøre i Sollidalen søndag den 13. september 2015. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag, for å prøve nyvinninga og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåtur / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist sumaren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

DOKUMENTASJON AV AKTIVITET

For å kjøpe OG inneha pistol/revolvar krev Våpenlova med forskrifter at ein har eit visst aktivitetsnivå og stemnedeltaking. Politidirektoratet har tydelegvis bedt politidistrikta om å følge opp dette. Og enkelte distrikt bed no innehavarane av pistol/revolvar om å dokumentere aktiviteten sin. Vi tek med eit slikt brev frå Gjøvik her. Og bed medlemmane våre vere førebudde på at det kan verte krevd slik dokumentasjon også i vårt distrikt.

4hxjxs.jpg

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta/Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta/Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

STØTT ØVPK NÅR DU TIPPAR - HEILT GRATIS!

norsktipping.jpg

Grasrotandelen er ei ordning der 5% av din innsats går til klubben i ditt hjerte. Det er vel ingen tvil om at det er ØVPK. Og det kostar deg ingenting. Neste gong du tippar be om at spelekortet ditt vert knytt til Ørsta/Volda Pistolklubb. Bruk spelekortet du har eller be om eit nytt. Oppi ØVPK sitt org.nr: 993813230, eller be om at ekspeditøren søkjer opp. Tippekommisjonæren gjer resten og du har blitt støttespelar.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS