Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Felt-NM 2017

nmfelt2017_logo.png

Norgesmeisterskap i feltskyting med pistol blir i år arrangert på Løvenskioldbanen av Bærum PK med hjelp frå nokre andre klubbar. Skytedagane er 12. til 15. juli ein dag med kvar av klassene Millitær, Revolver, Grovfelt og Finfelt. Dette arrangement er ope for alle som skyt med pistol.

I år vil arrangørane ha samla påmelding frå kvar klubb innan 1. juni. Påmeldingar etter denne fristen kostar meir. Alle som vil vere med på felles påmelding for ØVPK må ta kontakt med formannen innan 31. mai. Hugs at startkontingenten 375,- per start også må betalast før påmeldinga blir gyldig.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2017

feltblinkar.jpg

ØVPK sitt første feltstemne i 2017 blei avvikla på Kristi Himmelfartsdag; torsdag 25. mai. Vi opplevde god deltaking sjølv om veret ikkje viste seg frå si beste side. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap for Møre og Romsdag i Finfelt og Grovfelt. Takk for frammøtet til alle som møtte fram denne dagen !

Den førebelse resultatlista syner 43 deltakarar med til saman 91 startar og mange gode resultat. Rolf Toven frå Nesset Pistolklubb blei kretsmeister i både Finfelt og Grovfelt. I Finfelt etter omskyting i konkurranse med to andre. Stemnevinnar i Millitærfelt blei Jon Ørsund frå Sunndal PK. I Revolverfelt blei Tore Stensby frå Hamar IL beste skyttar. Tore Stensby var den einaste som klarte alle poenga i ein omgang. I kretsmeisterskap er det også mogeleg med lagskyting. Denne dagen var to lag påmelde i begge klassene; Sunndal PK og Ørsta/Volda PK. Sunndal vann både Finfelt og Grovfelt.

Resultatlista blir send til kontaktpersonar i klubbar som hadde deltakarar på stemnet for korrekturlesing av namn og klubbtilhøyrigheit og andre feil.

Organiserte aktivitetar i Sollidalen

Det blir dugnad i Sollidalen onsdag den 24. mai kl 18 og utover. Dette er dagen før stemnet vi skal arrangere Kristi himmelfartsdag. Oppgåver er å lage til blinkar til stemnet, flytte ein standplass og generelt gjere bana/dalen klar for konkurransen.

Vel møtt til dugnad i Sollidalen.

Vakter

Dag Dato Kl Øv/Konk   Vakter
laurdag 4. feb 10 - Klubbstemne  
onsdag 10. mai 18 - 20 Øving Erlend og Jon Erling
fredag 12. mai 18 - 20 Øving Erlend og Jon Erling 
fredag 19. mai 18 - 20 Øving Jon Erling og Dag Ola
onsdag 24. mai 18 - Dugnad  

Trenarkurs i Ørsta i 2017

trener_petter_brattli_2.jpg

Det ser no ut til at det blir kurs som fører fram til tittelen Trenar 1 for pistol i Ørsta dette året. Eit slikt kurs gir kursdeltakaren opplæring i å hjelpe andre til å bli betre pistolskyttarar. Kursdeltakaren blir ikkje nødvendigvis flinkare til å treffe sjølv. Forutsetninga for å få ta kurset er at deltakarane er villig til å møte på øvingar etter kurset og bruke det dei har lært til å hjelpe andre i klubben.

Klubben har meldt på 7 medlemar til dette kurset; Are, Arnstein, Atle, Dag Ola, Frode, Marcel og Tomas. Kursdagar ser ut til å bli 27. og 28. mai og 10. og 11- juni.

Felles-dugnadar i Sollidalen i 2017

skogsveg2.jpg

Det blir i år fleire felles-dugnadar i Sollidalen saman med dei tre andre laga i Sollidalen. Målet er å halde vegen og området i god stand. Den neste dugnadsdagen blir tysdag 6. juni frå kl 18 til ca 20:30. Kaffe og kjeks til alle i DFS-huset ca kl 19.

Takk til alle som deltok på dugnaden den 2. mai

Medlemskontigent 2017

20141206145215520638-1068.jpg

Medlemskontingenter er nå enten sendt ut på e-post eller i posten.

Hvis det er feil på regningen din, eller du ikke mottar regningen,  ta kontakt med kasserer på enten e-post kasserar@ovpk.org, eller SMS til 40091343

Hilsen Kassereren

Medlemskategoriar i ØVPK

Ørsta/Volda Pistolklubb har forskjellige kategoriar av medlemskap og kategoriane har forskjellig medlemskontingent.

Meir om medlemskategoriane og -kontingent for året 2017 ved å utvide artiklen.

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2017

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 25. februar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Klubbstemne Felt ein laurdag i februar

feltblinkar_03.jpg

Eit spontant forslag mandag kveld førte til at klubben arrangerer klubbstemne i feltskyting FGMR ++ laurdag 4. februar 2017 frå kl 10. Ein av grunnane til at dette var mogeleg så tidleg på året var at vinteren og snøven har venta med å kome til Sollidalen for alvor. Resultatlista syner 22 startar, mange gode resultat og mykje moro.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2017

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i Ørsta kulturhus laurdag den 7. januar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Dette var eit korrespondansestemne og nokon skyttarar deltok på si eiga heimebane. Det møtte skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Vi hadde på førehand sagt at deltakarar måtte ta med startkort for 2017 og det fiksa skyttarane.

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2016

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 3. desember 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol og NAIS. Det møtte MANGE skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus november 2016

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 6. november 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Feltstemne Spesial og Magnum september 2016

svingstativ.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte spesialfeltstemne i Sollidalen laurdag den 10. september 2016. Pistolskyttarar møtte fram til sosialt lag og for å konkurrere.  Vi finn det spesielt gledeleg at to av deltakarane på sikkerheitskurs i vinter møtte fram og deltok. Det vart skote med små pistolar og revolverar og vi opplevde mange kraftige smell frå skyttarar i magnum-klassene. Skytedagen tok til med regnbyger, men deretter fekk vi blå himmel og sol.

NorgesFeltStemne august 2016

113648_utsnitt.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 21. august 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til mildt og godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåtur / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist sumaren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta/Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta/Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

STØTT ØVPK NÅR DU TIPPAR - HEILT GRATIS!

norsktipping.jpg

Grasrotandelen er ei ordning der 5% av din innsats går til klubben i ditt hjerte. Det er vel ingen tvil om at det er ØVPK. Og det kostar deg ingenting. Neste gong du tippar be om at spelekortet ditt vert knytt til Ørsta/Volda Pistolklubb. Bruk spelekortet du har eller be om eit nytt. Oppi ØVPK sitt org.nr: 993813230, eller be om at ekspeditøren søkjer opp. Tippekommisjonæren gjer resten og du har blitt støttespelar.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS