Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Organisert inneskyting igjen frå mandag 2. oktober

Vi tek til med inneskytinga på bana i Ørsta kulturhus mandag den 2. oktober frå kl 18. Planen er at onsdagane i oktober blir nytta til øvingar med trenarar til stades. Fredagsøvingane blir som før. Meir detaljert informasjon kjem etter at vaktlista er klar.

Vel møtt til skyteøving inne i oppvarma lokale igjen !

Plater opp i taket på bana i Ørsta kulturhus

Det blir ny dugnad for å henge opp plater i taket i bana i Ørsta kulturhus torsdag den 21. september frå kl 18. Det var også dugnad tirsdag den 19. frå kl 18 med dei same oppgåvene.

Vel møtt til dugnad !

Under prøvedugnaden førre gong, fann vi ut at måten som var tenkt ut, såg ut til å fungere. No treng vi å gjere meir av det same arbeidet.

Etter at nokre plater var opphengde, meinte nokon å merke betring i lydforholda. Spanande å sjå om desse platene dempar støyen like godt som eggekartongane gjorde.

Fleire måtar å betale til klubben

Dei som kjøper noko frå Ørsta/Volda Pistolklubb kan no betale på tre forskjellige måtar. Når vi tek fram alt utstyret, kan folk betale med kontantar, med bankkort via izettle eller med vipps.

Dette med vipps er noko kasserar Hege Liaskar har ordna for klubben denne seinsommaren.

Organisert trening for å bli betre pistolskyttarar

Onsdagane i oktober blir det skyteøving på Ørsta kulturhus med trenar(ar) til stades. Desse kveldane er tenkte for medlemar som er motiverte til å drøfte og justere på det dei skjølve gjer når dei skyt for å treffe blinken. Vi oppmodar både begynnarar og meir røynde pistolskyttarar om å møte fram desse dagane.

Organiserte aktivitetar i Sollidalen i 2017

Det var organisert skyting i Sollidalen fredag den 15. september frå kl 18. Klubbvåpen og amo var med.

Vel møtt til skyteøving neste gong !

Dagar og vakter

Dag Dato   Kl Aktivitet   Vakter
laurdag  4. feb   10 - Klubbstemne   
onsdag  10. mai   18 - 20   Øving Erlend og Jon Erling
fredag 12. mai   18 - 20 Øving Erlend og Jon Erling 
fredag 19. mai   18 - 20 Øving Jon Erling og Dag Ola
onsdag 24. mai   18 - Dugnad  
onsdag 7. juni   18 - Øving Jon Erling 
fredag 9. juni   18 - Øving Frode
fredag 7. juli   18 - Øving  Frode
fredag 8. sept   18 - Øving  Frode
fredag 15. sept   18 -   Frode

Pistolbana i Sollidalen i bruk til stemne i dynamisk skyting

Søndag den 24. september 2017 kl 9 - 16 blir pistolbana i Sollidalen brukt til eit stemne i dynamisk sportsskyting. Arrangør er Nordvest Sportsskyttarlag

Bana blir dermed stengd for anna aktivitet i denne tida.

Oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskveld

klubbutvikling_2016.jpg

Allmøtet som var tillyst mandag den 2. oktober 2017 er utsett. Ny dato kjem !

Denne kvelden blir det oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskvelden vi hadde den 21. september 2016. Målet er å sjå om vi i klubben har gjort det vi sa vi ville gjere. Wenche Horten kjem tilbake for å lose oss gjennom kvelden. Håper det møter minst like mange medlemar som sist.

Vel møtt til oppfyljingsmøte!

Spesialfelt-stemne 10. september er avlyst

norgesfeltblinkar.jpg

Spesialfelt-stemnet som var tillyst i i Sollidalen søndag den 10. september 2017 måtte diverre avlysast.

Denne dagen var det meininga å ha konkurranse i klassene Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2. 

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein annan gong !

Feltstemne i Sollidalen 20. august avlyst

ØVPK måtte diverre avlyse det approberte feltstemnet som var planlagt i Sollidalen søndag den 20. august 2017 grunna mannskapsmangel.

Det var planlagt konkurranse i klassene Finfelt, Grovfelt, Revolverfelt, Militærfelt, Spesialpistol og Spesialrevolver.

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein gong seinare !

Felles-dugnad i Sollidalen mandag 14. august

skogsveg2.jpg

Den siste felles-dugnad i Sollidalen blei flytta til mandag den 14. august frå kl 18. Graset på markane i dalen var slått førre mandagen så denne dagen blei det slått på torvtaka på alle husa i dalen og utbetring av vegen opp til dalen. Alle med utstyr for slått av små tre og busker (bensin-langorv med blad) og tid denne dagen, blei oppmoda om å møte fram og gjere dalen finare. Vi andre som hadde tid tok med jernrive, stålspade, krafse eller liknande. 

Takk til alle som deltok på dugnadane den 2. mai, 6. juni, 3. juli og 7. august. Etter den siste dugnaden for sesongen den 14. august er gras og busker vekke frå alle torvtaka. Dermed er dalen i flott stand til vårt stemne den 20. august.

Pistolskytekurs med Pål Hembre i Ørsta

paal_hembre_201707_2.jpg

Pål Hembre var i Ørsta og held kurs der han gav deltakararne tips for å bli betre pistolskyttarar. Alle medlemar kunne delta, uavhengig av nivå. Pål held kurset to gongar; laurdag 2. og søndag 3. september 2017. Hembre har vunne mange nasjonale og internasjonale premiar og i mange år vore ein av dei flinkaste pistolskyttarane i Norge. Dette var første gangen vi fekk hit ein nasjonal pistol-«kjendis» for å hjelpe oss med slikt.

Klubbvåpen fiksa

Vi har vore plaga av at eit av dei nye Benelli klubbvåpna har hatt funksjoneringsfeil. Pistolen har no fått nytt magasin, vore prøveskoten og fungerer som han skal. 

Nye medlemar til klubben

Det er to måtar å bli medlem i Ørsta/Volda Pistolklubb. Ein kan:

  • dokumentere fullført sikkerheitskurs for pistolskyting frå pistolklubb eller
  • ha våpenkort på handvåpen etter stadfesting frå pistolklubb og ha delteke på ØVPK sitt oppfriskingskurs for nye medlemar.

Klubben arrangerer både Sikkerheitskurs og Oppfriskingskurs. Ta kontakt med formannen om du er interesert i å bli med på moroa.

NorgesFeltstemne juni 2017

utsnitt_20170618_2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 18. juni 2017. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at også tilreisande skyttarar hadde det moro.

Trenarkurs i Ørsta i 2017

trener_petter_brattli_2.jpg

Det blei arrangert kurs som fører fram til tittelen Trenar 1 for pistol i Ørsta i 2017. Eit slikt kurs gir kursdeltakaren opplæring i å hjelpe andre til å bli betre pistolskyttarar. Kursdeltakaren blir ikkje nødvendigvis flinkare til å treffe sjølv. Forutsetninga for å få ta kurset er at deltakarane er villig til å møte på øvingar etter kurset og bruke det dei har lært til å hjelpe andre i klubben.

Klubben melde på 7 medlemar til dette kurset; Are, Arnstein, Atle, Dag Ola, Frode, Marcel og Tomas. Kursdagar var 27. og 28. mai og 10. og 11- juni.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2017

feltblinkar.jpg

ØVPK sitt første feltstemne i 2017 blei avvikla på Kristi Himmelfartsdag; torsdag 25. mai. Vi opplevde god deltaking sjølv om veret ikkje viste seg frå si beste side. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap for Møre og Romsdag i Finfelt og Grovfelt. Takk for frammøtet til alle som møtte fram denne dagen !

Medlemskontigent 2017

20141206145215520638-1068.jpg

Medlemskontingenter er nå enten sendt ut på e-post eller i posten.

Hvis det er feil på regningen din, eller du ikke mottar regningen,  ta kontakt med kasserer på enten e-post kasserar@ovpk.org, eller SMS til 40091343

Hilsen Kassereren

Medlemskategoriar i ØVPK

Ørsta/Volda Pistolklubb har forskjellige kategoriar av medlemskap og kategoriane har forskjellig medlemskontingent.

Meir om medlemskategoriane og -kontingent for året 2017 ved å utvide artiklen.

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2017

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 25. februar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2017

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i Ørsta kulturhus laurdag den 7. januar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Dette var eit korrespondansestemne og nokon skyttarar deltok på si eiga heimebane. Det møtte skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Vi hadde på førehand sagt at deltakarar måtte ta med startkort for 2017 og det fiksa skyttarane.

12Neste
issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS