Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

GOD SOMMAR

Ørsta/Volda Pistolklubb har no arrangert alle dei planlagde stemna og aktivitetane før sommarferien. Sist ute var svartkruttstemnet den 29. juni. Vi medlemane kan no ønske kvarande ein God Sommar !

Det første stemnet etter ferien er svartkruttstemnet den 10. august. Deretter er det sett opp fleire stemner, både felt og bane. Vel møtt til ny aktivitet etter sommaren!

Organiserte aktivitetar i Sollidalen i 2017

Det var organiserte skyting i Sollidalen fredag den 7. juli frå kl 18 og utover. Klubbvåpen og amo var med.

Dagar og vakter

Dag Dato   Kl Aktivitet   Vakter
laurdag  4. feb   10 - Klubbstemne   
onsdag  10. mai   18 - 20   Øving Erlend og Jon Erling
fredag 12. mai   18 - 20 Øving Erlend og Jon Erling 
fredag 19. mai   18 - 20 Øving Jon Erling og Dag Ola
onsdag 24. mai   18 - Dugnad  
onsdag 7. juni   18 - Øving Jon Erling 
fredag 9. juni   18 -   Frode
fredag 7. juli   18 -   Frode

Nye medlemar til klubben

Det er to måtar å bli medlem i Ørsta/Volda Pistolklubb. Ein kan:

  • dokumentere fullført sikkerheitskurs for pistolskyting frå pistolklubb eller
  • ha våpenkort på handvåpen etter stadfesting frå pistolklubb og ha delteke på ØVPK sitt oppfriskingskurs for nye medlemar.

Klubben arrangerer både Sikkerheitskurs og Oppfriskingskurs. Ta kontakt med formannen om du er interesert i å bli med på moroa.

Felles-dugnadar i Sollidalen i 2017

skogsveg2.jpg

Det blir ny felles-dugnad i Sollidalen mandag den 7. august frå kl 18. Kaffe og kjeks til alle i DFS-huset ca kl 19. Ein mann tek med Krafse, ein tek med Slåtteutstyr for gras, ein tek med rive og ein tek seg av reinhald på WC og i pavilijongen. Tanken er at kvart lag sine medlemar stiller med slikt utstyr, slik at fleire hjelper til med arbeidet.

Det blir i år fleire felles-dugnadar i Sollidalen saman med dei tre andre laga i Sollidalen. Målet er å halde vegen og området i god stand. 

Takk til alle som deltok på dugnadane den 2. mai, 6. juni og 3. juli.

NorgesFeltstemne juni 2017

utsnitt_20170618_2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 18. juni 2017. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at også tilreisande skyttarar hadde det moro.

Felt-NM 2017

nmfelt2017_logo.png

Norgesmeisterskap i feltskyting med pistol blir i år arrangert på Løvenskioldbanen av Bærum PK med hjelp frå nokre andre klubbar. Skytedagane er 12. til 15. juli ein dag med kvar av klassene Millitær, Revolver, Grovfelt og Finfelt. Dette arrangement er ope for alle som skyt med pistol.

I år ville arrangørane ha samla påmelding frå kvar klubb innan 1. juni. No etter den fristen vil kvar start koste 500,-. Påmeldingar heretter må gjerast ved at utøvaren tek kontakt med arrangørane.

Trenarkurs i Ørsta i 2017

trener_petter_brattli_2.jpg

Det blei arrangert kurs som fører fram til tittelen Trenar 1 for pistol i Ørsta i 2017. Eit slikt kurs gir kursdeltakaren opplæring i å hjelpe andre til å bli betre pistolskyttarar. Kursdeltakaren blir ikkje nødvendigvis flinkare til å treffe sjølv. Forutsetninga for å få ta kurset er at deltakarane er villig til å møte på øvingar etter kurset og bruke det dei har lært til å hjelpe andre i klubben.

Klubben melde på 7 medlemar til dette kurset; Are, Arnstein, Atle, Dag Ola, Frode, Marcel og Tomas. Kursdagar var 27. og 28. mai og 10. og 11- juni.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2017

feltblinkar.jpg

ØVPK sitt første feltstemne i 2017 blei avvikla på Kristi Himmelfartsdag; torsdag 25. mai. Vi opplevde god deltaking sjølv om veret ikkje viste seg frå si beste side. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap for Møre og Romsdag i Finfelt og Grovfelt. Takk for frammøtet til alle som møtte fram denne dagen !

Medlemskontigent 2017

20141206145215520638-1068.jpg

Medlemskontingenter er nå enten sendt ut på e-post eller i posten.

Hvis det er feil på regningen din, eller du ikke mottar regningen,  ta kontakt med kasserer på enten e-post kasserar@ovpk.org, eller SMS til 40091343

Hilsen Kassereren

Medlemskategoriar i ØVPK

Ørsta/Volda Pistolklubb har forskjellige kategoriar av medlemskap og kategoriane har forskjellig medlemskontingent.

Meir om medlemskategoriane og -kontingent for året 2017 ved å utvide artiklen.

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2017

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 25. februar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Klubbstemne Felt ein laurdag i februar

feltblinkar_03.jpg

Eit spontant forslag mandag kveld førte til at klubben arrangerer klubbstemne i feltskyting FGMR ++ laurdag 4. februar 2017 frå kl 10. Ein av grunnane til at dette var mogeleg så tidleg på året var at vinteren og snøven har venta med å kome til Sollidalen for alvor. Resultatlista syner 22 startar, mange gode resultat og mykje moro.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2017

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i Ørsta kulturhus laurdag den 7. januar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Dette var eit korrespondansestemne og nokon skyttarar deltok på si eiga heimebane. Det møtte skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Vi hadde på førehand sagt at deltakarar måtte ta med startkort for 2017 og det fiksa skyttarane.

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2016

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 3. desember 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol og NAIS. Det møtte MANGE skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus november 2016

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 6. november 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Feltstemne Spesial og Magnum september 2016

svingstativ.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte spesialfeltstemne i Sollidalen laurdag den 10. september 2016. Pistolskyttarar møtte fram til sosialt lag og for å konkurrere.  Vi finn det spesielt gledeleg at to av deltakarane på sikkerheitskurs i vinter møtte fram og deltok. Det vart skote med små pistolar og revolverar og vi opplevde mange kraftige smell frå skyttarar i magnum-klassene. Skytedagen tok til med regnbyger, men deretter fekk vi blå himmel og sol.

NorgesFeltStemne august 2016

113648_utsnitt.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 21. august 2016. Mange pistolskyttarar møtte fram til mildt og godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat, sjokolade og godt utval i brus. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåtur / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist sumaren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta/Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta/Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS