Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta/Volda Pistolklubb
Postboks 348, 6151 Ørsta

Generell epost til klubben:
post[alfa]ovpk.org

Formannen:
formann[alfa]ovpk.org

Kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her frå august 2016

Skyteøvingar Ørsta kulturhus hausten 2017

baneblinkar2.jpg

Skyteøvingane for klubben sine medlemar i kjellaren av Ørsta kulturhus hausten 2017 har starta og varer til mandag den 18. desember. Skytetidene er mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. I oktober er det skyteøving med trenar(ar) til stades onsdagane frå kl 19. Vi oppmodar også dei som gikk sikkerheitskurs vinteren som var, om å delta på alle desse øvingane. Dei elektroniske skivene fungerer som dei skal - og ventar på oss ....

Oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskveld

klubbutvikling_2016.jpg

Det var allmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb tirsdag den 21. november 2017 på bakrommet i skytebana på Ørsta kulturhus frå kl 20:00.

Denne kvelden var det oppfyljingsmøte etter klubbutviklingskvelden vi hadde den 21. september 2016. Wenche Horten var tilbake og gikk gjennom lista frå førre møtet. Klubben fekk skryt for alt vi har gjennomført sidan 2016 - og vi sette opp ei ny liste med mål for å bringe klubben vidare.

Takk til alle som møtte til oppfyljingsmøte!

Snart skyting med luftpistol på Ørsta kulturhus

steyr-lp2.jpg

Styret har vedteke å gi medlemane sjansen til å skyte med luftpistol mot dagens skiver. Dette kan skje samtidig som det er ordinær skyteøving for .22 pistolar, eller på egne skytetider for luftpistol om det blir stor nok interesse.

No kjøper klubben utstyr for ombygging av tre av dagens elektroniske skiver til luftpistol. Utstyr som gjer dette mogeleg er på veg frå Kongsberg og andre stadar, så det går noko tid før alt er klart til bruk.

Ulempen med denne løysinga, er litt meir klargjeringsarbeid enn vanleg. Før ein kan skyte med luftpistol må ein

  • trille vogna med skivene 6 - 8 til berre 10 meter frå standplass
  • koble vognene/skivene saman med skøyteledning
  • skifte til mageband av papir 
  • skifte til blink for luftpistol
  • henge opp kulefangar 
  • henge opp verneplate/rikosjettdempar av kryssfiner framfor panserplata

Etter luftskytinga må ein gjere skiva/-ene klar for skyting med .22 igjen.

Tanken er å foreslå for årsmøtet i 2018 at vi kjøper inn tre nye skiver utstyrte for luftpistol. Om det blir vedteke, er planen å bygge ei vogn for kvar av dei nye skivene. Då kan ein, to eller tre skyttarar skyte med luftpistol på ei ordinær øving berre med å trille ut vogn(er) og koble til dei andre skivene.

Banestemne på Ørsta kulturhus i november 2017

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 5. november 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Ny standplass på kulturhuset oktober 2017

Vi har vi fått ny standplass på skytebana i Ørsta kulturhus. Takk til Eirik, Kim Ole og Svein Arve som konstruerte og bygde den nye standplassen !

Første skyteøving med ny standplass var mandag 30. oktober 2017. Vel møtt til å prøve den nye standplassen.

Plater i tak og på veggar på bana i Ørsta kulturhus i 2017

20171027_212205.jpg

Etter fleire felles-dugnadar for medlemar av Hovdebygda og Ørsta Skyttarlag og ØVPK, har vi fått opp kvite lyddempande plater i taket og på sideveggane på skytebana i Ørsta kulturhus.

No kan alle medlemar gle seg til å kome på skyteøving til ei kvit og fin bane med god lyddemping.

Spesialfelt-stemne 10. september blei avlyst

norgesfeltblinkar.jpg

Spesialfelt-stemnet som var tillyst i i Sollidalen søndag den 10. september 2017 måtte diverre avlysast.

Denne dagen var det meininga å ha konkurranse i klassene Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2. 

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein annan gong !

Feltstemne i Sollidalen 20. august blei avlyst

ØVPK måtte diverre avlyse det approberte feltstemnet som var planlagt i Sollidalen søndag den 20. august 2017 grunna mannskapsmangel.

Det var planlagt konkurranse i klassene Finfelt, Grovfelt, Revolverfelt, Militærfelt, Spesialpistol og Spesialrevolver.

Vel møtt til feltstemne i Sollidalen ein gong seinare !

NorgesFeltstemne juni 2017

utsnitt_20170618_2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte NorgesFelt-stemnet i Sollidalen søndag den 18. juni 2017. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at også tilreisande skyttarar hadde det moro.

Feltstemne Kristi Himmelfartsdag i 2017

feltblinkar.jpg

ØVPK sitt første feltstemne i 2017 blei avvikla på Kristi Himmelfartsdag; torsdag 25. mai. Vi opplevde god deltaking sjølv om veret ikkje viste seg frå si beste side. Skyttarane konkurrerte i klassene Finfelt, Grovfelt, Millitærfelt og Revolverfelt. Stemnet var kretsmeisterskap for Møre og Romsdag i Finfelt og Grovfelt. Takk for frammøtet til alle som møtte fram denne dagen !

Banestemne på Ørsta kulturhus februar 2017

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 25. februar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2017

publvising.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i Ørsta kulturhus laurdag den 7. januar 2017. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Dette var eit korrespondansestemne og nokon skyttarar deltok på si eiga heimebane. Det møtte skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Vi hadde på førehand sagt at deltakarar måtte ta med startkort for 2017 og det fiksa skyttarane.

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2016

utklipp2.jpg

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 3. desember 2016. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol og NAIS. Det møtte MANGE skyttarar både frå vår egen og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåtur / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist hausten 2017. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta/Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta/Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

issf_200.gif
europeen_200.gif
norsk_skytter_200.gif
mogr_skytter_200.gif
svartkrutt_thumb.gif
vintercuopen_200.gif

Webdesign og CMS: Osberget AS